pensionärer sjunger i kör

Sjungande pensionärer sökes till nytt forskningsprojekt

Under hösten 2021 startar Linnéuniversitetet ett forskningsprojekt om körsång och hälsosamt åldrande. Nu söker vi deltagare till projektet, i Stockholmsområdet, som är mellan 65–75 år och som har ett intresse av att lära sig att sjunga i kör.

Det aktuella projektet kommer att studera hur deltagande i körsång kan påverka kognition och hälsa och projektet kommer att pågå i tre år med start i höst och planerat avslut under 2024. Nu söker vi dig som är mellan 65–75 år, har mer än 7-årig grundskola, som helt inte har sjungit i kör på 10 år och har ett intresse av att träffa andra och lära dig körsång. Alla aktiviteter kommer att ske i Stockholmsområdet.

Projektet som heter Choir Singing and Healthy Aging: Efficacy and Underlying Neural Mechanisms finansieras genom medel från Kamprad-stiftelsen. László Harmat, docent vid institutionen för psykologi, har beviljats 5,5 miljoner kronor till forskning om körsångens betydelse för ett hälsosamt åldrande.

– Kulturella aktiviteter, och speciellt musikaliska aktiviteter, är intressanta i detta sammanhang, eftersom de omfattar många av dessa positiva effekter i ett format som är kostnadseffektivt, tillgängligt, och uppskattat av flertalet människor, säger László Harmat.

Under projektet kommer deltagarna att genomföra olika tester vid tre tillfällen samt sjunga i kör en gång per vecka under 10 månader. Alla undersökningar genomförs på Stockholms universitet och omfattar bland annat välbefinnande, fysisk hälsa, sömnkvalitet, stressnivåer, hjärtfunktion och minnesfunktion. Undersökningarna inkluderar även hjärnavbildning med magnetresonanstomografi (MR). Det är en säker och väletablerad metod för att ta bilder på hjärnan utan kända biverkningar. Kognitiva funktioner kommer att bedömas genom kognitiva tester av som genomförs av legitimerade psykologer. Deltagarna fyller i enkäterna vid varje tillfälle.

För deltagarna innebär projektet att de får möjlighet att utveckla sin sångteknik, lära sig olika musikstycken och lära känna nya människor. Ersättning utgår i form av en biobiljett för varje tillfälle.

– Vi hoppas att körsång kan hjälpa äldre att må bättre längre och att körsång eventuellt även ska kunna användas som komplement till ordinarie behandling. inte minst för att öka motivation, psykiskt välmående och livskvalitet, säger László Harmat.

Är du intresserad av att delta i projektet eller har du några frågor?
Kontakta: sjungikoren@outlook.com.

Läs mer om forskningsprojektet Körsång och hälsosamt åldrande.