gula stolar

Skärpta rekommendationer för alla som bor eller vistas i Kalmar län för perioden 26 april-16 maj

Träffa inga andra än dem du bor med, utöver det som är nödvändigt i skolan eller på arbetsplatsen, säger smittskyddsläkaren i Kalmar län.

Från måndagen 26 april skärps ytterligare de regionala rekommendationer i Kalmar län. Bakgrunden är den höga smittspridningen av covid-19 och den stora belastningen på sjukvården.

Smittskyddsläkaren i Kalmar län rekommenderar att:

  • alla begränsar sina sociala kontakter och inte träffar andra än dem de bor med utöver det som är nödvändigt i skolan eller på arbetsplatsen,
  • inte anordna eller delta i arrangemang eller aktiviteter där människor samlas, till exempel middagar och fester, publik vid idrottsevenemang och firande av högtider,
  • den som arbetar i en verksamhet där utbrott av covid-19 förekommer undviker vistelse i samhället så mycket som möjligt under den tid utbrottet pågår,
  • vuxna inte tränar tillsammans med andra inomhus.

De regionala rekommendationerna omfattar alla som bor eller vistas i Kalmar län och gäller till den 16 maj.

Läs rekommendationerna i sin helhet hos Region Kalmar län.