stolar

Skärpta rekommendationer för alla som bor eller vistas i Kronobergs län för perioden 7–31 maj

Kronobergs län skärper nu de regionala rekommendationerna. Du rekommenderas bland annat att begränsa dina nära kontakter och att avstå från träning inomhus i grupp. Du ska också använda munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid och trängsel.

De skärpta rekommendationerna nedan gäller för dig som bor eller vistas i Kronobergs län från och med den 7 maj till och med den 31 maj. Även personer som är vaccinerade rekommenderas att följa dessa råd. 

Följande regionala skärpta rekommendationer gäller i Kronobergs län:

  • att alla verkligen begränsar sina nära kontakter utanför arbetsplatser och skola genom att endast umgås med de personer som man normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.

  • att arbetsgivare återigen ser över så att alla som kan arbeta hemifrån ges möjlighet att göra det.

  • att allmänheten inte anordnar eller deltar i arrangemang eller aktiviteter där människor samlas, till exempel fester och liknande socialt umgänge.

  • att kommunerna håller icke-nödvändig verksamhet som allmänheten har tillträde till stängd, med undantag för idrotts-, fritid- och kulturverksamhet för barn.

  • att vuxna inte tränar tillsammans i grupp inomhus (gäller ej yrkesmässig idrott).

  • att man handlar ensam och besöker butiker på tider då det inte är trängsel.

  • att avvakta med att låta barn och ungdomar spela matcher och delta i tävlingar.

  • att vuxna och ungdomar födda 2004 och tidigare använder engångsmunskydd vid resor i kollektivtrafiken på vardagar klockan 7–9 och 16–18 samt även övrig tid om det förekommer trängsel på bussar och/eller tåg.

  • att munskydd övervägs på arbetsplatser där fall av covid-19 konstaterats, i situationer där man inte kan undvika nära kontakt mellan vuxna personer under längre tid (inom 2 m mer än 15 min under 1 dygn). Använd alltid CE-märkt engångsmunskydd och använd det på ett korrekt sätt, se Folkhälsomyndighetens information om hur man använder munskydd.

Läs rekommendationerna i sin helhet hos Region Kronoberg.