Grön mossa och barrträd

Skogforsk och Linnéuniversitetet i nytt samverkansavtal

Skogforsk och Linnéuniversitetet ingår avtal om samverkan på det skogliga området. Forskningsprojekt, arrangemang av seminarier och utveckling av utbildningar är några konkreta exempel på samverkansområden som ska utvecklas.

Avtalet tecknas av Skogforsk, skogsbrukets forskningsinstitut och fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet. Översiktligt vill parterna utveckla former för samverkan kring forskning, utveckling och innovation, kunskapskommunikation, fortbildning, samt grund- och forskarutbildning.

- För oss på Skogforsk är samarbeten med universiteteten mycket viktiga. Vi vill naturligtvis bidra till den växande forskningsmiljön inom skogsbruk, innovation och hållbarhet som nu utvecklas på Linnéuniversitetet. Vi bidrar med vår breda kompetens, men också med vår vana att jobba med nyttiggörande av forskningsresultat”, säger Charlotte Bengtsson, VD på Skogforsk.

I avtalet identifieras också några konkreta områden där samverkan redan sker eller kan inledas i nära framtid:

  • Ansökningar och om finansiering samt drift av projekt och program.
  • Information och marknadsföring gentemot finansiärer.
  • Seminarier och workshops.
  • Användning av utrustning och fältförsök.
  • Utveckling av utbildningar.
  • Forskartjänster som delas mellan parterna.

- Vår samverkan med Linnéuniversitetet en viktig del av Skogforsks arbete med att anpassa skogsbrukets alla delar till ett förändrat klimat och att använda digitaliseringens möjligheter i en högre takt. Med det här avtalet i ryggen höjer vi ambitionsnivån ytterligare, säger Charlotte Bengtsson.”

Gemensam bild

- Det här passar så väl in i vår verksamhet i allmänhet och i vår kunskapsmiljö ´Grön hållbar utveckling´ i synnerhet. Vi och Skogforsk har, oberoende av varandra, gjort samma omvärldsspaning, vilket gör att våra prioriteringar för vad vi ska satsa på framöver är väldigt samstämmiga. Det bidrar till att stärka våra gemensamma insatser i avtalet och öppnar för extra möjligheter till ett givande samarbete, säger Johan Bergh, professor på institution för skog och träteknik vid Linnéuniversitetets tekniska fakultet.

Skogforsk och fakultetetn för teknik vid Linnéuniversitetet har nyligen tagit fram en gemensam grundkurs i skogsskötsel. Kursen är avsedd för personal i skogsföretag som saknar skoglig utbildning. I samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, drivs sedan 2018 projektet FRAS, som står för Framtidens skogsskötsel i södra Sverige. Därtill sker samverkan i projekt som rör skogsbrukets digitalisering. När det gäller personalutbyten delar teknikfakulteten och Skogforsks forskningsstation i Ekebo på två forskartjänster.  

Skogforsk är skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen, staten via Formas samt offentliga och privata forskningsfinansiärer. Omsättningen uppgår till cirka 170 miljoner kronor och antalet anställda till cirka 135 personer. Skogforsk har huvudkontor i Uppsala och forskningsstationer i Sävar utanför Umeå samt i Ekebo utanför Svalöv.  

Kontakt

Charlotte Bengtsson, VD Skogforsk
070-510 66 03
charlotte.bengtsson@skogforsk.se  

https://www.skogforsk.se/