grafiska kurvor

Sökes: Fyra industridoktorander med fokus på dataintensiva tillämpningar

Industriforskarskolan Data Intensive Applications (DIA) rekryterar nu fyra nya industridoktorander till våra partnerföretag HL Design, Softwerk och Virtual Manufacturing. Tjänsterna genomsyras av dataintensiva metoder som artificiell intelligens och maskininlärning.

En industridoktorand vid industriforskarskolan Data Intensive Applications (DIA) är anställd av ett företag och inskriven som doktorand vid Linnéuniversitetet. Företaget får ekonomiskt stöd från KK-stiftelsen, som är den externa organisation för finansiering som stöder forskarskolan. Doktoranden kombinerar regelbundet utvecklingsarbete med en doktorandutbildning och får stöd från en grupp forskare vid Linnéuniversitetet som handledare.

HL Design: Smartare kampanjer för e-handel (1 tjänst)

WM3 Multishop är ett koncept som skapats för företag och organisationer som vill skapa nätverk av webbutiker som synkroniserar information på flera nivåer. Informationen som synkroniseras är allt från beställningar till produkter, kunder, kampanjer, priser och lagerbalans. Nätverket av webbutiker utvecklas genom WM3 Multishop och dess API-integrerade webbutiker, eller genom implementering av skript i externa webbbutiker vilket gör ännu större uppskalning och snabbare datainsamling möjligt.

Visionen är att delad information kan lyfta och utnyttja AI-stödfunktioner som är bekanta inom e-handel, men som vanligtvis lider av det så kallade kallstartproblemet: Stora mängder data måste samlas in innan AI-modeller kan tränas och utnyttjas effektivt. Med det nya multishop-konceptet kan liknande butiker dela sitt AI-stöd och dra nytta av stora datamängder (big data), även om varje enskild butik bara kan samla in en liten mängd data.

Ämnesområde för tjänsten: datavetenskap.

Mer information och ansökan

Softwerk: Driv på AI-revolutionen (1 tjänst)

Med den hävstångseffekt artificiell intelligens, big data, dataanalys och maskininlärning ger, har vi en stark tro på att vi kan skapa nya värden i våra nuvarande och framtida projekt. Softwerk driver för närvarande ett stort antal projekt för kunder över hela Europa. De flesta av dessa är dataintensiva. Softwerk håller på att starta en AI-grupp som kommer att hjälpa, förbättra och förnya i projekt inom alla organisationens områden. Den gruppen, som redan är igång, letar efter en ny kollega.

Huvudområdet kommer att vara bildigenkänning och bildbearbetning. Uppgifterna kommer att inkludera, men kanske inte begränsas till:

  • Utvärdera och utveckla befintliga algoritmer ur ett teoretiskt perspektiv
  • Specialisera och anpassa algoritmer tillsammans med produktspecialister och experter på marknadsområden
  • Delta i diskussioner för att hitta nya användningsområden för AI/ML-teknik i befintliga dataintensiva projekt

Mer information och ansökan

Virtual Manufacturing: Virtuell digital tvilling och digitalisering av verktyg och metoder för omvandling till Industri 4.0 (2 tjänster)

Visionen och målet för Virtual Manufacturing (VM) är att skapa en plattform för digitala tvillingar vid namn Virtual Twin (VT). Basen i plattformen kommer att vara en digital tvilling av en fabrik eller ett kontor. VT-plattformen kommer att användas för förbättringsprojekt, underhåll, maskinförflyttningar, kartläggning av värdeströmmar, spårningssystem, lagerstyrning, övervakning och hantering av fabriker. Dessutom förväntas VT-plattformen skapa fördelar inom försäljning, förbättringar av webbplatser, fabriksöversikter, produktutveckling, processutveckling, ledningskontroll etc.

VT kommer att anslutas till alla typer av system inneha informationen. Målet är även att göra det dagliga arbetet enklare genom att skapa metoder och verktyg för digitalisering i omvandlingen till Industri 4.0.

Ämnesområde för tjänsten: datavetenskap eller maskinteknik (med programvarukunskap) eller motsvarande.

Mer information och ansökan

Övriga företag

Övriga företag som är involverade i industriforskarskolan DIA är Combitech, Scania, Sigma Technology, Sydved och Volvo CE.

Under våren kommer ytterligare tre tjänster att utlysas för rekrytering.