Det spelifierade miljöhuset

Spelifierat miljöhus ska göra återvinning till en rolig upplevelse

Snyggt, smart och roligt. Det spelifierade miljöhuset är en ny typ av sopsortering som ska göra återvinning till en trevlig upplevelse. Miljöhuset är resultatet av ett forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet, i samarbete med bland annat Kalmarhem och Kretslopp sydost. Under onsdagen vad det dags för invigning utanför bostadshuset Kajalen i Kalmar, där miljöhuset är placerat.

Att miljöhuset är ”spelifierat” menas att användarna ska engageras i återvinningen med hjälp av inspiration från spelvärlden. Via en app får de utmaningar, mål och quizzar som ska utföras, och belönas med medaljer. Under ett halvår kommer femton hushåll i området att vara testpiloter i projektet.

Snyggt, smart och roligt

Bakgrunden till projektet har varit att komma bort från mörka och illaluktande miljörum och i stället göra återvinning till något trevligt och roligt.

Joacim Rosenlund
Projektledaren Joacim Rosenlund sorterar den första plastpåsen.
Miljöhusets insida
Avfallet sorteras på utsidan genom luckor och hamnar sen i soptunnor på insidan.
Sensor
En sensor ovanför soptunnan känner av hur mycket avfall den innehåller.
App
Så här kan det se ut när användaren klarat av en utmaning eller quiz

– Målsättningen är att göra återvinning till en upplevelse genom ett miljöhus som är snyggt, smart och roligt. Snyggt i själva utformningen av huset som passar in i de flesta miljöer med sin spegelfasad. Smart med hjälp av ”internet och things”, för att exempelvis se hur mycket sopkärlen fylls. Och roligt med hjälp av spelifiering, där boende får en app med utmaningar kopplat till återvinning, säger Joacim Rosenlund, projektledare på Linnéuniversitetet.

Varje månad får användarna en ny utmaning. Det kan till exempel vara att lära sig vika och klippa sina pappersförpackningar på ett smart sätt, eller att minska sin totala användning av plastförpackningar. Utöver det får de quizzar där målet är att de ska lära sig mer om återvinning. Genom att klara av utmaningarna och quizzarna belönas man med medaljer och går vidare till nästa nivå, man ”levlar upp”.

Ett miljöhus kan vara något vackert

I miljöhuset kommer hushållen att sortera tidningar och förpackningar av papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas. Förutom att kunna mäta mängden avfall kommer miljöhuset under perioden att få fler smarta funktioner, till exempel att ge feedback till användaren och tacka för avfallet. Efter ett halvår görs en utvärdering och utifrån det bestäms om huset ska stå kvar eller flyttas till en mer permanent plats. Joacim Rosenlund har en förhoppning om att det spelifierade miljöhuset kan ändra vår syn på återvinning.

– Jag hoppas att vi med det här projektet kan visa att ett miljöhus kan vara något vackert som vi sätter i centrum i stället för att gömma undan det. Jag hoppas också att fler kommer att se vikten med återvinning och att vi lär oss mer om hur vi kan uppmuntra en fungerande sortering, säger Joacim Rosenlund.

Projektet finansieras av Familjen Kamprads stiftelse. Miljöhuset har ritats av arkitekten Maria Rutensköld tillsammans med studenter inom byggteknik.

Joacim och arkitekt
Projektledaren Joacim Rosenlund och arkitekten Maria Rutensköld.
Miljöhus

Kontakt:

Joacim Rosenlund, projektledare och forskare, 072-594 96 83, joacim.rosenlund@lnu.se
Ulrika Bergström, pressansvarig, 070-259 36 29, ulrika.bergstrom@lnu.se