penna och block med LNU-logga

12 forskare från Linnéuniversitetet på Stanford Universitys rankinglista över världens främsta forskare

När forskarna på Stanford University rankar 2%, eller 160 000 av de främsta forskarna i världen, återfinns tolv av dem vid Linnéuniversitetet.

Rankningslistan är bibliometriskt framtagen och bygger på antalet publicerade artiklar, publiceringarnas påverkansfaktor och antal citeringar. Utifrån detta har Stanford-forskarna tagit fram ett index och rangordnat forskarna inom respektive forskningsområde.

Högst rankingpoäng av de tolv LNU-forskarna har Andrei Khrennikov, professor och ämnesansvarig vid institutionen för matematik, fått. Hans 586 artiklar under åren 1982-2020 resulterade i ett index på 4,09. Med det rankas han som nummer 31 av 48 324 inom sitt ämne.

Högst ranking av alla fick Michael Grätzel (Nanoscience & Nanotechnology) vid Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Hans 1567 artiklar mellan 1971 och 2020 genererade ett indexscore på 5,65.

Resultaten är klassificerade i 22 vetenskapliga områden och 176 underfält i rapporten som publicerades i PLoS Biology i oktober 2020.

Samtliga 12 forskare från Linnéuniversitetet:

Tabell