amirell

Stefan Amirell blir ny föreståndare för LNUC Concurrences

Historikern Stefan Eklöf Amirell blir ny föreståndare för Linnéuniversitets spetsforskningscentrum för samtidigheter i koloniala och postkoloniala studier (Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies ) från och med ingången av 2021. Han ersätter professor Johan Höglund, som har lett centret under de senaste fyra åren och som kommer att fortsätta som forskare vid centret och medlem av styrgruppen.

-Forskningscentret är för närvarande i en mycket dynamisk fas och har varit oerhört framgångsrikt under de senaste åren, både sett till den forskning vi har producerat och till den externa finansiering som vi har erhållit, säger Stefan Amirell. Det är en stor ära att få fortsätta det imponerande arbete som Johan har gjort som ledare för centret och att fortsätta utveckla verksamheten utifrån de cirka 25 ingående forskarnas intressen och kompetens.

Bland prioriteringarna för forskningen vid centret under de kommande åren märks miljöstudier med ett historiskt och postkolonialt perspektiv. Jag vill också fortsätta att utveckla flera av centrets nuvarande styrkeområden, exempelvis migrations- och integrationsstudier och globalhistoria, säger Stefan Amirell.