Kronan Stipendiater

Studenter och forskare belönades vid årets Stipendiehögtid i Kalmar!

Varje år tilldelas såväl studenter som forskare stipendier från olika fonder och stiftelser vid Linnéuniversitetets Stipendiehögtid. I år hölls högtiden på Universitetskajen i Kalmar, och även detta år var det ett samarrangemang mellan Linnéuniversitetet och Sparbanksstiftelsen Kronan. Sammanlagt delades det ut stipendier för 815 000 kronor, fördelat på 26 stipendiater.

Under förmiddagen delade Sparbankstiftelsen Kronan ut totalt 450 000 till 15 examensarbeten vid Linnéuniversitetet. Arbeten som berör allt från jämlikt stöd i vuxenpsykiatrin och professionella känslor hos bibliotekarier till marknadsföring av barn i Familjehemsbankens annonser, detektering av avvikelser i bikupor, livscykelanalys för att bygga med hampafiber, covid-pandemins effekter på hotell och stans bästa öl.

Hillevi Pihl, Magdalena Dugandzic, Victoria Månsson, Linnea Sverker
De fyra SOL-stipendiaterna Hillevi Pihl, Magdalena Dugandzic, Victoria Månsson, Linnea Sverker.

Efter lunch fortsatte festligheterna med Linnéuniversitetets egna utdelningar där totalt 11 stipendiater fick ta emot pris. Fakulteten för konst och humaniora lyfte fyra av sina studenter lite extra då de delade ut årets SOL-stipendium.

Videum delade ut årets entreprenörspris till en av universitetets forskare, tre stipendier gick till examensarbeten inom skog och träteknik och Tore Danielssons stipendiefond delade ut hela 100 000 var till tre forskare vid Fakulteten för teknik.

Torbjörn Widell, Maria Andersson, Malin Neumann  & Magnus Eriksson
Stiftelsen Werner Von Seylitz stipendiater Torbjörn Widell, Maria Andersson & Malin Neuman tillsammans med pristagaren för Videums Entreprenörspris, Magnus Eriksson.
Thomas K Bader, Ambrose Dodoo och Fredrik Ahlgren
Thomas K Bader, Ambrose Dodoo och Fredrik Ahlgren mottog 100 000 var av Tore Danielssons Stipendiefond.
Susanna Svensson & Magnus Hasselgren

Under högtiden fick gästerna även lyssna till fin underhållning då Sanna Svensson & Magnus Hasselgren spelade och sjöng Bob Marleys Three Little Birds & Sofia Karlssons tolkning av Jag spelar för livet.

 

Varmt grattis till samtliga stipendiater för väl utfört arbete!