Sjöfartsutrustning

Studenter lär sig ingripa mot kränkningar

Sedan i höstas ingår observatörsingripande som utbildningsmodul på Sjöfartshögskolans Basic Safety-utbildningar. Metoden är ett sätt att stoppa kränkningar och övergrepp.

Utbildningsmodulen har arbetats fram av Andreas Backman vid Linnéuniversitetet och Johan Hartler vid Chalmers och är baserad på ett utbildningspaket som tidigare tagit fram för brittiska universitet. Basic Safety är en grundutbildning som alla som arbetar med sjösäkerhet är skyldiga att gå. Vid Linnéuniversitetet gäller detta studenter på sjökaptensprogrammet och sjöingenjörsprogrammet, samt de som läser uppdragsutbildningar inom grundläggande säkerhet.

Aleksandra Sekulic, som läser första året på sjökaptensprogrammet vid Linnéuniversitetet, tycker att utbildningsmodulen har bidragit till att hon fått en ökad medvetenhet och nya perspektiv på utsatthet:

– Vid ett tillfälle under praktiken såg jag en annan kadett som blev ignorerad av en anställd ombord. Då gick jag fram och sa: ’Jag såg det där. Det var inte okej’. Före kursen hade jag nog trott att jag inbillade mig. Men nu ser jag att problemen finns.

Aleksandra menar dock att det som kadett kan vara svårt och kännas obehagligt att stå upp mot överordnande, därför är hon tveksam till hur pass användbara verktygen kommer att bli i praktiken.

– Jag tycker dock att alla inom sjöfarten – egentligen alla inom alla branscher – borde ta upp vikten av observatörsingripande, då skulle bli lättare att lyfta frågan och prata om det, tillägger Aleksandra.

Exempel på observatörsingripande om någon i din närhet beter sig kränkande:

  • Säg ifrån eller markera på annat vis att något inte är acceptabelt.
  • Avbryt en situation genom att avleda, t ex genom att börja prata om något annat, gärna med hög stämma.
  • Ge ditt stöd till den som utsatts i efterhand, visa att du tycker att det som skedde inte var ok.
  • Koppla in arbetsgivaren, som har en skyldighet att utreda kränkningar.