Mplnig himmel och kyrktorn

Susanne Ackum förstärker Växjölöftets styrgrupp

Susanne Ackum, dekan för Ekonomihögskolan sedan årsskiftet och doktor i nationalekonomi går in i Växjölöftets styrgrupp som en av representanterna för offentligheten.

Växjölöftet är ett trepartslöfte mellan det offentliga (Växjö kommun, Arbetsförmedlingen, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen), Växjöborna och arbetsgivarna. Målet är full sysselsättning och fokus på matchning och kompetensförsörjning.

– Det ska bli roligt och intressant att få arbeta med olika parter i regionen om det gemensamma målet om full sysselsättning. Jag hoppas kunna tillföra erfarenhet från både forskningen och det praktiska arbetet med politik på området. Det är också ett mycket bra sammanhang för mig att lära känna regionens behov av kompetens, som kan göra vårt utbildningsutbud vid ekonomihögskolan ännu mer relevant, säger Susanne Ackum.

Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i VKAB, är mycket nöjd med förstärkningen och understryker att Växjölöftet, som har målsättningen att vara Sveriges bästa lokala arbetslinje, ska lära av forskning och beprövad erfarenhet när insatser och åtgärder utformas för att pressa tillbaka utanförskap och stärka den lokala arbetsmarknaden.

– Susanne Ackum är en ledande expert inom arbetsmarknadsfrågor och utvärdering. Jag är stolt att vi nu får en så kraftfull förstärkning. Ackums inträde i styrgruppen innebär dessutom att vårt trepartslöfte – det offentliga, arbetsgivarna och Växjöborna – breddas med akademin, säger Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i VKAB.

Växjölöftets styrgrupp är sammansatt av representanter för alla Växjölöftets parter. Växjöborna representeras av kommunalråden Oliver Rosengren (M) som också är  styrgruppens ordförande och Tomas Thornell (S)

Den offentliga parten representeras av Per Sandberg, processägare för arbetsmarknadsprocessen i Växjö kommun, Arbetsförmedlingens två lokala chefer Constanze Liljegren och Peter Andersson, samt Elin Lindkvist från Linnéuniversitetet.

Arbetsgivarna representeras av Ulrika Bennesved (Svenskt Näringsliv), Oskar Aspengren (Atea), Jim Norlander, Jenny Flennemo (Manpower, ordförande i branschrådet för bemanning och rekrytering) och Fredrik Sandberg (Växjö Lakers).