Utveckling i fritidshem, Torsås kommun

Tema för RUC-rådet 22 april 2021: Förbättringsarbete i fritidshem och skola – hur gör vi?

RUC-råden är en mötesplats för det gemensamma uppdraget att stärka förskolans och skolans måluppfyllelse. Det genomförs tre RUC-råd per år. Ett 40-tal representanter från skolhuvudmän från Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län, samt från Linnéuniversitetet samlades för att fördjupa temat: Förbättringsarbete i fritidshem och skola – hur gör vi?

Förbättringsarbete, som en del av ett systematiskt kvalitetsarbete, utgår från samma allmänna principer och bestämmelser oavsett skolform eller om det gäller ett fritidshem, det vill säga, det ingår att verksamheten planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen.

Representanter från Torsås kommun berättade om strukturerat utvecklingsarbete på fritidshemmen i Torsås kommun
Sylwia Persson och Tomas Ålund, båda lärare i fritidshem med särskilt utvecklingsuppdrag, Asta Lundgren, rektor i Söderåkra och Bergkvara skolor och fritidshem och Katja Halén, rektor på Torskolan F-6 och fritidshem i Torsås, delade med sig av sina erfarenheter.

Aktuellt från Linnéuniversitetet
Personal från Linnéuniversitetets fakulteter och lärarutbildning informerade exempelvis om:

  • Forskning kopplat till skolnätverk som professionsutveckling för lärare i fritidshem och inbjudan till lärare i fritidshem att delta i Linnéuniversitetets skolnätverk.
  • Följeforskningsprojekt, Minervastudien, som syftar till att undersöka ett arbetssätt för trygghet och studiero, samt ett digitalt läromedel för matematikundervisning.
  • Satsningar och aktiviteter inom matematik och teknik som riktar sig till förskola och skola.
  • Rektorsprogrammet, kommande professionsprogram och höstens kurser: mentorsutbildning och rekryteringsutbildning.
  • Lärarutbildningarnas söktryck inför hösten 2021.
  • Information om den nya utbildningen: Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, erfarenhetsbaserat (LGFRE) för personer som har yrkeserfarenhet från fritidshem.
  • För att belysa samarbetet med förskolor/skolor i regionen har Linnéuniversitetet utvecklat Forum för skolsamverkan där skolpersonal och forskare diskuterar aktuella områden.

Nästa RUC-råd planeras äga rum den 22 september 2021.

Information från RUC-rådet den 22 april 2020

Information från tidigare RUC-råd