Elever klurar på uppgifter.

Tidigare ansökningsperiod inför hösten 2021: förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan och speciallärar- och specialpedagogprogrammen

Eftersom utbildningarna riktar sig till yrkesverksamma finns behov av att få besked om antagning tidigare än andra utbildningar, för att underlätta planeringen av arbete och ledighet i kombination med studier.

Linnéuniversitetet vill därför erbjuda tidigarelagd ansökningsperiod inför höstterminen 2021 och det innebär att webbanmälan öppnar den 15 februari och stänger den 15 mars. Utbildningarna går att söka på antagning.se från och med 15 februari.

Klicka på länkarna nedan för mer information och kontaktuppgifter:

Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan

Specialpedagogprogrammet

Speciallärarprogrammet, specialisering mot matematikutveckling

Speciallärarprogrammet, specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling

Speciallärarprogrammet, specialisering mot utvecklingsstörning