skolbarn gör experiment i klassrum

Tilldelning av projektmedel för forskning mot utbildningar

Kunskapsmiljön Utbildning i förändring har tilldelat projektmedel för forskning mot Linnéuniversitetets utbildningar/program/kurser.

Utifrån kriterierna ska projekten ha relevans för kunskapsmiljön avseende samhällsutmaningen och ett ämnesövergripande perspektiv, ha en tydlig koppling mot universitetets utbildningar/program och kurser samt ha spridning mellan kunskapsmiljöerna. Kunskapsmiljön avser att framtiden komma med nya utlysningar. Intresset för att söka var stort och det var många intressanta och spännande ansökningar. Följande projekt beviljades:

  • Kerstin Hansson (SITE) - Klassrum 2.0 – interaktiva simuleringar i lärarutbildningen för ett hållbart lärarskap.
  • Katarina Lundin och Åsa Wiberg (idrott) - Projekt om elevers texter och idrott- och hälsastudenters bedömning.
  • Charlotte Hommerberg (Educational Linguistics), Maria Lindgren (Educational Linguistics och Litteraciteter och undervisning), Annelie Johansson (Litteraciteter och undervisning och Educational Linguistics) och Marie Källkvist (Educational Linguistics och CÄHL). Projektet handlar om att studera och utveckla kursmaterial och metoder för att stärka den vetenskapliga kvaliteten på studenters självständiga arbeten. 
  • Lena Wennersten, Brita J Cederblad (Naturvetenskapens didaktik) - Projektet handlar om att utveckla metoder för formativ bedömning av lärarstudenters lärande.
  • Sergej Ivanov, Annelie Johansson, Christian Waldmann (Edling) - Projektet handlar om att studera studenters källhantering.

Vi säger ett stort grattis till utvalda projekt som blir värdefulla för utvecklingen av utbildningskvalitet och samverkan på våra lärarutbildningar samt önskar lycka till!