Hand för ansikte och ikoner för sociala medier

Internationell konferens om hur medieforskning bidrar till bättre förståelse för samhällsutmaningar

Hur vet vi att en historia är sann? Vad är det som skiljer kunskap från åsikt? Hur vet vi vilka källor vi kan och bör lita på?

Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS) arrangerar konferensen "Trust Me!" Truthfulness and Truth Claims across Media. En konferens som handlar om hur medier bidrar till trovärdig kommunikation och hur medieforskning bidrar till en bättre förståelse av samhällsutmaningar som pandemi och klimatförändringar, desinformation och polarisering.

- Vi på IMS har jobbat en längre tid med hur medier bidrar till trovärdighet eller förståelse, till exempel i förmedling av klimatförändringar, i rättssalen och rapportering från rätten. Vi har undersökt musikens påverkan i tecknade filmer och nyhetsmedier och hur tecknade serier förmedlar autenticitet. Nu vill vi diskutera med andra medieforskare hur detta kan användas för att bemöta aktuella samhällsutmaningar, berättar Beate Schirrmacher, arrangör av konferensen Trust Me och universitetslektor vid institutionen för film och litteratur.

Kunskapen om världen beror till stor del på tillit till källor – men också på vår tillit till medietyper som tidningar, dokumentärfilmer, uppslagsverk, sociala medier o.s.v., menar Beate. Vi behöver inte endast fråga vem som är avsändaren, utan veta mer om hur medieegenskaper bidrar till vår upplevelse av trovärdighet.  

Konferensen ”Trust Me!” Truthfulness and Truth Claim across Media samlar medieforskare kring dessa frågor. I föredrag och diskussioner som handlar bland annat om tillit till sociala och digitala medier, nyhetsmedier och informationsförmedling, om fakta och fiktion, om iscensättning och autenticitet, om hur kombination och transformationer mellan medier bidragit till trovärdighet och förmedlar sanningsanspråk.