concurrences

Två medlemmar av LNUC Concurrences befordrade till professorer

Två forskare verskamma vid Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies har befordrats till professorer. Beslutet fattades av Linnéuniversitetets rektor efter en intern och extern bedömningsprocess.

Liv Nilsson Stutz befordras till professor i arkeologi och Stefan Eklöf Amirell – som också är föreståndare för LNUC Concurrences – befordras till professor i historia med inriktning mot globalhistoria.

Befordringarna bekräftar centrets position som en ledande forskningsmiljö inom postkoloniala studier och globalhistoria. Sammanlagt är nu åtta av LNUC Concurrences totalt tjugofem forskare professorer.