unescoprofessur

Unescoprofessur förlängs till 2025

FN-organet Unesco och Linnéuniversitetet har beslutat att förnya avtalet om Unescoprofessuren inom kultur- och naturarv med inriktning på framtiden (Heritage Futures) ytterligare fyra år, till 2025. Innehavare av professuren är Cornelius Holtorf, professor i arkeologi.

Unescoprofessuren har funnits vid Linnéuniversitetet sedan 2017. Den vill hjälpa de som arbetar i kulturarvssektorn att planera för framtida förändringar: Vilket kulturarv ska vi lämna efter oss och till vilken nytta för människor i framtiden? Professuren är en av åtta Unescoprofessurer i Sverige, och den enda inom kultursektorn. Nu förlängs professuren till 2025.

– Vi har fyra spännande år bakom oss och ser fram mot att fortsätta arbetet. Vi är idag en väletablerad forskargrupp med sju medarbetare som är specialiserade inom olika områden, säger Cornelius Holtorf.

Boken “Cultural Heritage and the Future”, som utkom 2020, är ett resultat av gruppens arbete. Den visar genom en rad exempel att kulturarv och framtid hänger nära ihop, och den argumenterar för behovet av ett ökat ”framtidstänkande” (futures thinking) för dem som jobbar inom kulturarvssektorn, och inom andra områden i offentlig sektor.

Forskningsresultaten blir verklighet

Under de kommande fyra åren kommer forskargruppen tillämpa sina forskningsresultat och genomföra utbildningar inom kulturarvssektorn. Syftet är att hjälpa framtida generationer att kunna möta viktiga utmaningar inom kulturarvsområdet. Tyngdpunkten kommer vara att:


  • Utveckla, utvärdera och förbättra ”framtidstänkandet” (futures thinking) i kulturarvssektorn och andra sektorer. Det sker till exempel genom samarbeten med organ som Riksantikvarieämbetet, International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) och International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), och genom forskning.
  • Skapa och utöka samarbeten med andra forskare inom området, till exempel andra Unescoprofessurer, och med Unesco.
  • Utveckla media för kommunikation och utbildning, till exempel film, i en alltmer digitaliserad värld.

Unescoprofessuren är knuten till UNESCO World Heritage Centre och UNESCO Global Futures Literacy Network. Det finns även ett samarbete med The Organisation for Economic Co-operation and Development/Nuclear Energy Agency (OECD/NEA), som gäller långsiktig kunskapsöverföring om slutförvar av kärnavfall.

– Vi kommer också att fördjupa vårt engagemang för kulturarv och klimatförändringar. Jag kommer medverka i det första internationella expertmötet om kultur, kulturarv och klimatförändringar, som stöttas av UNESCO World Heritage Centre, ICOMOS och Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Det är ett viktigt möte eftersom IPCC tidigare inte har övervägt kulturområdet i sitt arbete, säger Cornelius Holtorf.

Cornelius Holtorf och Peter Aronsson
Cornelius Holtorf, innehavare av Unescoprofessuren, och Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet.

– Jag är stolt över att Linnéuniversitetet är värd för Unescoprofessuren. Inriktningen att så tydligt använda det förflutna för att skapa en hållbar framtid, Heritage Futures, är angelägen och unik. Det här kommer att stärka vår internationalisering, i synnerhet det globala perspektivet inom forskning, som är viktigt för oss, säger Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet.

Läs mer: The UNESCO Chair on Heritage Futures