Barn står på händerna i gräset utomhus.

Unik studie undersöker om dagsljus kan skydda mot närsynthet

En forskargrupp från institutionen för medicin och optometri på Linnéuniversitetet i Kalmar genomför en långtidsstudie där syftet är att följa utvecklingen av synfel hos skolbarn samt identifiera orsaker till varför barnen blir närsynta. Studien bekräftade att ärftliga faktorer har en tydlig koppling till närsynthet och lyfte även teorin om att tiden som spenderas utomhus kan skydda mot utveckling av närsynthet.

Studien beräknas löpa i två år och skolbarnen följs med jämna intervaller. Nu är resultaten från första besöket publicerade i tidskriften Clinical and Experimental Optometry. Totalt deltog 128 skolbarn i åldrarna 8–16 år från Kalmar Län. Resultaten visade att 10% av gruppen var närsynta, 48% var översynta och 42% hade inget synfel. Förekomsten av närsynthet var låg i denna grupp jämfört med siffror som kommer från exempelvis Östasien.

Genetiska faktorer spelade en viktig roll i utvecklingen av närsynthet i denna grupp. Barn vars båda föräldrar var närsynta rapporterade högre grad av närsynthet jämfört med barn som hade en eller inga föräldrar med närsynthet. Vanligtvis tenderar en närsynt person ha ett längre öga. Detta bekräftades även i denna studie.

– Det är känt sedan innan att man har större ögon vid närsynthet. Studien visade att låg exponering av naturlig dagsljus (mättes genom tiden som spenderades utomhus) förknippades med större ögon, vilket i sin tur kan leda till närsynthet, säger Pelsin Demir, doktorand i optometri och en av forskarna i studien. Vi hittade däremot inget samband mellan tiden som spenderades på närarbete (skriva, läsa, mobil, surfplatta) och synfel. Däremot behöver detta undersökas vidare och jämföras igen efter sista undersökningen för att dra en konkret slutsats. Pelsin förväntas ha mer exakta resultat efter att alla deltagare har avslutat sin uppföljningsperiod.

Karthikeyan Baskaran, Pelsin Demir och António Filipe Teixeira Macedo
Forskarna Karthikeyan Baskaran, Pelsin Demir och António Filipe Teixeira Macedo arbetar tillsammans i långtidsstudien.

Studien pågår fortfarande och kommer att avslutas i mitten av maj 2021 när alla barn har varit på sin sista undersökning.

Länk till artikeln i tidskriften Clinical and Experimental Optometry ”Refractive error, axial length, environmental and hereditary factors associated with myopia in Swedish childre“:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08164622.2021.1878833

Kontakt

Pelsin Demir, doktorand i optometri, telefon: 0702-22 32 11, epost: pelsin.demir@lnu.se

Anotnio Macedo, docent i optometri, telefon: 0480- 44 60 36, epost: antonio.macedo@lnu.se

Liv Ravnböl, forskningskommunikatör, telefon: 076-760 36 66, epost: liv.ravnbol@lnu.se