Spelpjäser på bord

Unikt samarbete för yrkeslärare inom Lärosäten Syd

Linnéuniversitetet ingår tillsammans med Malmö universitet och Högskolan Kristianstad i en särskild regeringssatsning för kompetensförsörjning av yrkeslärarprogrammet gällande yrkesdidaktisk och professionsinriktad kompetens. Lärosätena har tillsammans tagit fram ett masterprogram i yrkeskunnande och pedagogik.

Samarbetet är ett av de första inom ramen för Lärosäten Syd som Linnéuniversitetet formellt sett gick med i vid årsskiftet, men samarbete har förekommit redan under föregående år och kontakterna fördjupats lärosätena emellan. Daniel Alvunger, docent i pedagogik och tillförordnad dekan vid fakulteten för samhällsvetenskap, och Eva Klope, universitetslektor i pedagogik vid institutionen för didaktik och lärares praktik och programrådsledare för yrkeslärarprogrammet har varit med och tagit fram programmet.

– Det är fantastiskt roligt att kunna rivstarta vårt samarbete inom Lärosäten Syd gällande masterutbildning för yrkeslärare. Det är mycket viktigt för framtida kompetensförsörjning av yrkeslärarprogrammet och öppnar på sikt också dörrar för forskarutbildning och fler disputerade med bakgrund som yrkeslärare, säger Daniel Alvunger.

Genom masterprogrammet ska studenterna utveckla en vetenskaplig och kunskapsteoretisk grund för förståelsen av yrkeskunnande och pedagogik. Detta innebär bland annat att programmet problematiserar vad ett yrke och yrkeskunskap är, yrkeslärande, vad yrkeskunnande innebär och hur det förs vidare samt yrkesdidaktik, dvs. hur iscensätts undervisning i yrkesämnen? Eva Klope, vars forskningsintressen berör identitetsskapande, genus, yrken och yrkeskunnande, understryker att programmet fyller en central roll för att erbjuda yrkeslärare möjligheter att fördjupa sig ytterligare inom yrkeskunnande och pedagogik.

– Det är väldigt glädjande att det äntligen skapas en master specifikt inriktad på frågor rörande yrkeskunnande, pedagogik och yrkesdidaktik, säger Eva Klope. Tidigare har det varit en krånglig väg för yrkeslärare som varit intresserade. Trots att yrkesutbildningens elever faktiskt utgör ungefär en tredjedel av gymnasieskolan är yrkesutbildning ett ganska svagt beforskat område. På sikt kan mastern bidra till ett otroligt spännande och viktigt kunskapsfält, menar Eva Klope.

Gruppen som nu ska bygga upp kurser och samarbetsstrukturer för programmet håller nu på att formeras. Planerad start för masterprogrammet yrkeskunnande och pedagogik är höstterminen 2022.