Parternas loggor i förgrunden

Unikt samarbete ger Sveriges första professur i sakprosa

Tack vare ett unikt samarbete mellan Linnéuniversitet, stiftelsen Natur & Kultur, Läromedelsförfattarna och Sveriges Författarförbund är det nu klart att Sveriges första professur i gestaltande sakprosa blir verklighet.

Sakprosa – faktabaserad litteratur som till exempel reportage, historia, biografier, debattböcker, populärvetenskap, reseskildringar och läromedel – spelar en avgörande roll för det offentliga samtalet, inte minst i en tid av infodemi och avsiktlig desinformation. Ändå finns det, till skillnad från andra nordiska länder, ingen forskning med inriktning mot sakprosa i Sverige.

Insikten om vikten av en sakprosaprofessur väcktes på Sveriges Författarförbund redan för ett decennium sedan. När Linnéuniversitetet fick frågan för något år sedan såg man genast  möjligheter med en professur som passade väl in i universitetets profilering och kan bidra till att sätta kunskap i rörelse. Linnéuniversitetet erbjöd en hemvist för professuren, om finansieringen kunde lösas. Intresse väcktes också hos Natur & Kultur och Läromedelsförfattarna och vi kan nu, tack vare dessa starka aktörer, presentera en gemensam satsning för att få till Sveriges första professur i sakprosa.

–  Kunskap är den bästa basen att bygga argument och samhälle på. Men den talar inte för sig själv. Språket som bär kunskapen framåt behöver omsorg för att fungera med den kommunikativa kraft som är nödvändig, för att bli meningsskapande och leda till ett gott människoblivande, kunskapsbaserad handling och en gemensam bas för samhällsbygget. Det är på tiden att den får den forskningsinriktade uppmärksamhet som bildar bas för utveckling av kunnande kring sakprosans villkor och möjligheter, säger Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson.

Att beskriva sakliga fakta på ett medryckande sätt är en konst. Det gäller all sakprosa, inte minst läromedel. Läromedelsförfattare har en viktig uppgift som utbildare av framtidens generation. Rätt skrivna kan dessa böcker ge barn och unga en överblickbar bild av den komplexa verkligheten de lever i och därmed skapa en kunskapsgrund och ett samhällsintresse att bygga vidare på genom livet.

– God tillgång till fakta att lita på har aldrig varit viktigare för det demokratiska samhällsbygget. I en värld där information ständigt tar nya former är det avgörande att sakprosan utvecklas för att komma igenom bruset. Natur & Kultur har i snart hundra år verkat för att ge orden arenor. Det är både naturligt och med stor stolthet vi, tillsammans med Författarförbundet och Läromedelsförfattarna, är en del i Sveriges första professur i sakprosa, säger Per Almgren, vd för Natur & Kultur.

Avtalet, som parterna nyligen undertecknat, är värt sammanlagt 7,5 miljoner kronor. Huvudfinansiären Natur & Kultur går in med 1 miljon kronor per år i fem år, samtidigt som Läromedelsförfattarna och Sveriges Författarförbund går in med 250 000 kronor vardera per år under lika lång tid.

Professuren förläggs till Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet och får namnet Natur och Kulturs professur i sakprosa. Parterna hoppas att professuren kan utlysas under hösten 2021, med målet att ha den på plats inför höstterminen 2022.

Kontakt

Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet, 072-573 68 00, peter.aronsson@lnu.se
Grethe Rottböll, ordförande Författarförbundet, 070-777 58 59, grethe.rottboll@forfattarforbundet.se 
Per Kornhall, ordförande Läromedelsförfattarna, 070-499 88 80, per.kornhall@laromedelsforfattarna.se
Per Almgren, vd Natur & Kultur, 070-650 92 33, per.almgren@nok.se