Gruppbild med Kalmar slott i bakgrunden

Unikt utbildningssamarbete mellan Linnéuniversitetet, företagare i Uppvidinge och Jan & Erlands Stiftelse

Det finns ett ökat intresse av att vidareutbilda och vässa sina anställda i professionell försäljning. Pandemin har redan förändrat vårt sätt att skapa sociala relationer och hålla kontakt med såväl medarbetare som kunder. För att möta det ökande intresset har ett 20-tal anställda vid olika företag i Uppvidinge kommun fått en skräddarsydd utbildning i B2B-försäljning för företag.

Utbildningen har pågått under våren och hösten 2021 och bakom satsningen ligger Jan och Erlands Stiftelse som har som målsättning att främja och utveckla näringslivet i bygden. Den 6 oktober har deltagarna sin sista träff på Universitetskajen i Kalmar.

– För stiftelsen är det viktigt att vi erbjuder utbildningar som håller en hög kvalitet med syfte att främja näringslivet i kommunen och Linnéuniversitetet är definitivt en kvalitetsgaranti, säger Åke Carlson, ordförande i Jan & Erlands Stiftelse, som menar att det är en unik möjlighet att kunna läsa en universitetskurs på hemmaplan.

Allt tyder på att vi kommer att resa mindre även efter pandemin och den digitala tekniken blir allt viktigare. Utbildningen har vänt sig till företag som säljer till andra företag, till redan kvalificerade säljare, samt personal som har kundkontakt, även om säljuppgiften inte är den huvudsakliga i befattningen. Det kan vara tekniska assistenter eller någon som arbetar med support och vill utveckla sig inom försäljning.

Akademisk utbildning med praktisk förankring

– Professionell försäljning i teori och praktik är en akademisk kurs som bygger på vetenskaplig förankring, inte gissningar och anekdoter. Det finns även möjlighet, för den som vill, att göra en examination efter kursen men det är frivilligt, säger Tomas Nilsson, kursansvarig lektor i marknadsföring vid Ekonomihögskolan

Tomas har en fot i båda världar. Han har drivit eget företag inom marknadsföring i tjugo år och har den praktiska erfarenheten och kunskapen samtidigt som han arbetar på Linnéuniversitetet som universitetslektor, och både föreläser och forskar om de teoretiska aspekterna bakom marknadsföring och försäljning. Under utbildningen har han delat med sig av erfarenheter och teorier för att stärka företagen i Uppvidinge kommun.

– Det känns riktigt bra. Jag brinner inte bara för ämnet och företagsamhet utan känner även ett starkt engagemang för landsbygden, säger Tomas, som berättar att han är uppvuxen i det lilla samhället Hökön precis på gränsen till Småland. 

Utbildningen i professionell försäljning är ett exempel på hur Linnéuniversitetet och Ekonomihögskolan stärker sin verksamhet inom uppdragsutbildning genom att samverka med branscher och det omgivande samhället.

– Det här är en utbildning med hög samhällsrelevans och ligger i linje med Linnéuniversitetets Vision 2030 som siktar mot att vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling, säger Carina Lejonkamp, samverkansansvarig vid Ekonomihögskolan.

Åke Carlson, Jan och Erlands Stiftelse, är övertygad om att behovet av en fortbildning inom professionell försäljning är stor och en viktig nyckel för att företagen ska kunna växa. Han har en tydlig målbild för de deltagande företagen.

– Jag håller inte för otroligt att deltagarna kommer att öka sin försäljning med 10 procent!

Amokabel har deltagit med hela nio medarbetare. Även Klarvik AB, GFAB Sweden, Spaljisten och Elitfönster är exempel på företag som deltagit i utbildningen med ett par medarbetare vardera.