bild av laptop på ett bord

Uppgraderade databaser 2021

Några av de databaser som UB har abonnemang på har uppgraderats inför 2021.

BSP (Business source premier) har gått över till BSU (Business source ultimate) som bland annat innehåller 1 000 fler tidskriftstitlar och fler företagsnyheter jämfört med BSP.
BSU

RILM Abstracts of Music Literature har uppgraderats till fulltextversion.
RILM

JUNO har gjorts om och vi har numera tillgång till alla lagkommentarer från såväl Karnov, Lexino som Norstedts juridik samt alla sju tidskrifter.
JUNO