Sjukvårds- och blåljuspersonal på rad

Forskningsministern öppnar internationell konferens med fokus på akut vård

Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, öppningstalar på den årliga CISA-konferensen med omkring 400 deltagare, som arrangeras av Linnéuniversitetet den 21-22 oktober. Konferensen arrangeras i samverkan med Regionsdagarna för intensiv- och perioperativ vård och Blåljusstiftelsen.

Detta är ett viktigt tillfälle för landets professioner med fokus på akut vård att kompetensutveckla sig. Årets konferens är den 18:e upplagan, sedan 2016 i regi av Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård (CISA).

CISA ska vara en nationell och internationell förebild genom att skapa enklare och bättre lösningar för komplexa problem inom akut vård, liksom nya arenor för samförstånd, sambruk och samverkan, till nytta för människor på såväl lands- som glesbygd.

Med detta menas att med gemensamma resurser skapa en gemensam plattform för en effektiv samverkan mellan flera professioner för att bistå och gagna människor i behov av akut omhändertagande, det vill säga livräddande åtgärder.

- Det första omhändertagandet ges av en rad olika personer. Förutom privatpersoner kan det vara professionella personer med varierande befattningsnivåer inom olika organisationer som räddningstjänst, polismyndighet och hälso- och sjukvård. Därtill kommer larmoperatörer som hanterar alla larm till 112 och ser till att rätt kompetens kommer till platsen. Vården optimeras sedan av olika specialister på sjukhus, berättar Carina Elmqvist, vetenskaplig ledare CISA.

Konferensen är internationell och har deltagare från hela världen i och med att den är digital. Södra Sverige är dock det största upptagningsområdet.

- Det är roligt att så många anmält sig. Flera avdelningar på sjukhusen i Växjö, Ljungby, Katrineholm och kanske någon mer har kopplat upp sig i olika konferensrum, så totalt är vi ungefär 400 personer. Dessutom medverkar flera kända föreläsare båda dagarna, som bland annat Roger O Nilsson och Maria Mårtensson från Region Kronoberg och Linnéuniversitetet, och Anna Forsberg, Lunds universitet säger Anders Svensson, biträdande vetenskaplig ledare från Linnéuniversitetet.

Utbildningsministern öppnar

Konferensens båda dagar öppnas med ett tal till deltagarna av Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, därefter tar föreläsningarna vid.

Huvudtalare

  • Roger O Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kronoberg kommer tillsammans med Maria Mårtensson Hansson, professor vid institutionen för ekonomistyrning och logistik på Linnéuniversitetet att tala om styrning, processer och ledning i samverkan.
  • Jan Grimell, filosofie doktor inom praktisk teologi och postdoktor inom Svenska kyrkan, kommer att tala om moral injury.
  • Johan Berlin, professor i företagsekonomi vid institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst. Forskar och undervisar om offentlig organisation.
  • Doug Presta, Doctor of podiatric medicine and Paramedic, at Central Washington University. He will present emergency medical servicer’s experience of the pandemic in USA. National Registered Paramedic.
  • Simon Kitto, Professor and medical sociologist, at the department of Innovation in Medical Education at University of Ottawa, Canada. He will present research of interprofessional collaboration.
  • Anna Forsberg, professor i vårdvetenskap med inriktning mot organtransplantation vid Lunds universitet. Talar om Framtidens högteknologiska vård.
  • Carin Renger, handläggare på avdelningen för vård och omsorg SKR, arbetar med kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården samt prehospital vård. Hon kommer att tala om förstärkning av ambulanssjukvården som en del av överenskommelsen mellan staten och SKR om god och nära vård.

CISA erhöll 2016 medel från Familjen Kamprads Stiftelse och inrättades 2017 som centra vid Fakulteten för Hälso- och Livsvetenskap (FHL) med placering på institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Mer information

- CISA:s verksamhet Lnu.se/cisa
- CISA 2021: Lnu.se/cisa2021