Utbildningsteknologi i grundskolan

Utbildningsteknologi i grundskolan: ny satsning på ett skolnära forsknings- och utvecklingsprogram

Det nya ämnet utbildningsteknologi inrättades vid Linnéuniversitetet under den gångna vintern. Det är ett ämnesområde som berör flera sektorer och olika personalgrupper inom såväl förskola, skola, högre utbildning, företag och organisationer.

Ämnesområdet utbildningsteknologi (Educational Technology; EdTech) är
studiet av hur digitala resurser kan användas och vidareutvecklas för att stödja all typ av utbildning, undervisning och lärande. Utbildningsteknologi är tvärvetenskapligt område som bland annat omfattar datavetenskap, implementeringsvetenskap, informationsteknologi, utbildning och undervisning, kognitionsvetenskap, lärandeteorier, mänskliga faktorer och psykologi, men även tjänstedesign och systemtänkande. Forskning kring ämnesområdet bedrivs inom forskargruppen EdTechLnu.

• Ett nytt skolnära forsknings- och utvecklingsprogram: Utbildningsteknologi i grundskolan. Med stöd av datadrivet besluts- och analysstöd, långsiktig systematisk kompetensutveckling och ett nära samarbete med lärare, skolledare, EdTech-företag och branschorganisationer, siktar programmet mot en förändrad utbildningspraktik och förbättrade elevresultat.
En kort informationsfilm och mer information finns här

Varmt välkommen att kontakta italo.masiello@lnu.se för mer information och anmälan.

Mer information om utbildningsteknologi som ämnesområde

Mer information om forskargruppen EdTechLnu

Inom utbildningsteknologi finns för närvarande följande program och kurser. Fler kommer!

Masterprogram inom utbildningsteknologi, 120 hp
Masterprogrammet i utbildningsteknologi (Educational Technology, EdTech) har en yrkesförberedande ambition, där lärare och forskare samverkar över ämnesgränser för att kunna möta tekniska, designmässiga, beteendevetenskapliga, ledarskapsorienterade och pedagogiska utmaningar inom utbildningssektorn.
Startar hösten 2021, på halvfart distans.

2UT405 Datalogiskt tänkande för utbildning och lärande, 5 hp
Syftet med kursen är att ge dig kunskap och förståelse för hur problemlösning angrips med hjälp av datalogiskt tänkande.
Startar hösten 2021, 17 % distans.

4UT405 Digital transformation i samhälle, skola och undervisning, 5 hp
Syftet med kursen är att ge dig verktyg och kunskap för att förstå och analysera den snabba digitala omställning som pågår i samhälle och skola.
Startar hösten 2021, 17 % distans.

4IK540 Strategisk digital kompetens, 5 hp
Kursen tar sin utgångspunkt i skolan som organisation där digitalisering har en självklar organisatorisk roll på flera nivåer. Strategisk digital kompetens i termer av organisatoriska strategier, digital capability samt organisational agility är i fokus.
Startar hösten 2021, 17 % distans.

Kontakt och mer information

Hör gärna av er om ni vill veta mer om satsningar inom utbildningsteknologi. Ämnet utbildningsteknologi och masterprogrammet i utbildningsteknologi är båda unika för Linnéuniversitetet!

Italo Masiello, professor: italo.masiello@lnu.se
Susanna Nordmark, universitetslektor: susanna.nordmark@lnu.se
www.lnu.se/edtechlnu