Stella

Välkommen till Linnéuniversitet Live - tillsammans formar vi det goda samtalet

Med start nu på torsdag den 14 oktober klockan 15:30 och sedan varje torsdagseftermiddag framöver, välkomnar vi alla samverkansaktörer inom näringsliv och offentlig sektor samt privatpersoner till Universitetskajen i Kalmar för att ta del av verksamheten under rubriken Linnéuniversitetet Live.

- Linnéuniversitetet är en del av samhället. Vi behöver synliggöra utbildning, forskning, olika projekt och vår verksamhet för att sätta kunskap i rörelse. Vi vill vara ett öppet universitet och därför vill vi etablera en central plats för nyfikenhet där det uppstår samtal och gemenskap; där människor får träffas och slå sina kloka huvuden ihop, säger Linda Leonhardt, samverkansrådgivare vid Linnéuniversitetet.

Den första träffen äger rum i hus Stella på Universitetskajen i Kalmar den 14 oktober. Då kommer Fredrik Ahlgren, universitetslektor vid institutionen för datavetenskap och medieteknik, att berätta om smarta samhällen och hur vi med hjälp av sensorer kan koppla upp våra städer för att nyttja våra resurser på ett mer hållbart sätt. Det kan exempelvis handla om hushållning av vatten och smartare bevattning av växter, trafikmätningar för smartare nyttjande av vägar och minskade utsläpp. 

-  Jag är övertygad om att vi tillsammans kan rulla i gång flera spännande idéer som kan mynna ut i konkreta projekt eller samarbeten. Vi vill sänka tröskeln till universitetet. Det ska vara en given plats dit man vill gå och där man vill vara med och lyssna och tycka till, säger Linda.

Samverkan med andra aktörer
Linnéuniversitetet Live arrangeras under torsdagar klockan15.30-16.45 under hela hösten 2021 samt under våren 2022 i hus Stella. Som deltagare får du möjlighet att möta forskare, medarbetare och studenter och ta del av forskningspresentationer, samarbetsprojekt och pågående utvecklingsarbeten. Varje tillfälle inleds med en frågestund följt av mingel med möjlighet till förtäring vid Café Wud.

- Det är i mötet mellan människor det uppstår energier som ingen annan kanal kan erbjuda. Det händer så otroligt mycket spännande saker på Linnéuniversitetet och vi måste bli bättre på att berätta om dem. Samtidigt som aktivt deltagande från allmänheten genererar klokskap och infallsvinklar och kan ge nya spännande dimensioner till forskning och utbildning. Framför allt vill vi berätta berättelsen om Linnéuniversitetet och sätta kunskap i rörelse.

För att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar krävs kunskap ur ett större perspektiv. På Linnéuniversitetet samlar vi därför framstående forskning, utbildning och samverkan i något vi kallar kunskapsmiljöer. Våra kunskapsmiljöer är tvärvetenskapliga för att sätta kunskap i rörelse över ämnesgränserna och ta ett mångsidigt grepp om utmaningarna. 

- Att ta sig an samhällsutmaningar med kunskap i kreativa miljöer genomsyrar allt vi gör på Linnéuniversitetet och därför har våra kunskapsmiljöer en central plats hos oss. Det här ett sätt att välkomna fler att vara en del i det som vi tror är ett måste för att kunna möta framtiden, säger rektor Peter Aronsson om evenemanget.

Än så länge finns en handfull teman inbokade under oktober och programmet uppdateras löpande, så spara gärna nedanstående länk.