två sittmöblr

Var rädda om varandra!

Smittspridningen är fortfarande hög i våra regioner och läget är fortsatt mycket allvarligt. Vi behöver fortsätta att hjälpas åt att hålla i och hålla ut.

De senaste veckorna har vi sett en kraftigt ökad smittspridning i samhället. Vi vill därför be er att vara extra försiktiga och att vidta extra åtgärder vid moment som måste utföras i våra lokaler. Går det att välja digitala lösningar framför att träffas – gör det! 

När det gäller fysisk närvaro i lokalerna prioriterar vi praktiska moment som inte kan genomföras digitalt, examination som är svår att genomföra digitalt samt slutexamina och obligatoriska moment inom utbildningars sista år som inte kan ske digitalt. 

Det är av yttersta vikt att du som har minsta lilla symptom, du som har lämnat ett coronaprov och väntar på svar, och du som är bekräftat smittad med covid-19 stannar hemma. 

Antalet individer som redan är vaccinerade med minst en dos ökar för varje dag, vilket ger oss hopp om att så småningom kunna återgå till en mer normal vardag. Fram tills dess måste vi alla hålla i och hålla ut och göra vad vi kan för att begränsa smittspridningen. Tillsammans tar vi oss igenom detta. 

Var rädda om varandra!