Grönska

47,3 miljoner i ökat anslag till Linnéuniversitetet för 2021

Regeringen kom med glada nyheter när vårbudgeten presenterades under torsdagen. Linnéuniversitet får en tilldelning på 19,5 miljoner kronor för sommarkurser och ett ökat forskningsanslag med 27,8 miljoner kronor.

Regeringens vårändringsbudget för 2021 innehåller även i år satsningar för att motverka effekterna av pandemin. I år görs också en fördelning av de ökade forskningsanslagen från innovations- och forskningspropositionen som presenterades i december 2020.

I innovations- och forskningspropositionen delas regeringens satsning in i fem samhällsutmaningar: Klimat och miljö, hälsa och välfärd, digitalisering, kompetensförsörjning och arbetsliv samt demokratiskt och starkt samhälle.

– Detta är ett kvitto på vårt goda arbete och möjligheterna att fortsätta det i visionens riktning! Regeringens satsning är helt i linje med universitetets vision och tillhörande mål 2025. Den knyter dessutom an till flera av de kunskapsmiljöer som är under inrättande, säger rektor Peter Aronsson.

Tillskottet på 27,8 miljoner är en permanent ökning av forskningsanslagen vilket dessutom ska följas upp med ytterligare satsningar de närmaste åren, där Linnéuniversitetet förhoppningsvis kan få ytterligare tilldelning.

Efter förra årets lyckade satsning på sommarkurser där universitetet fullföljde sitt uppdrag från regeringen ges nu förnyat förtroende. Linnéuniversitetets 19,5 miljoner  är störst tilldelning av alla lärosäten inom denna satsning, vilket också vittnar om ett väl genomfört uppdrag från förra året.

– Det är glädjande att regeringen sätter stor tilltro till vår förmåga att bidra till att höja utbildningsnivån i landet genom utbildning och att bidra till kunskapsutveckling genom forskning, säger prorektor Niklas Ammert.

Bakgrunden till satsningen är en fortsatt osäkerhet på arbetsmarknaden i och med pandemin och regeringen vill öka möjligheterna till att läsa in utbildningen i snabbare takt.

– Regeringen ser att universitetet har möjligheter att genomföra en stor satsning inom utbildning vilket är glädjande men samtidigt innebär det utmaningar att ta hänsyn till. En utmaning är arbetsmiljön under rådande pandemi och att fler behöver arbeta under sommaren för att kunna genomföra uppdraget. Lärdomar och erfarenheter från förra årets särskilda utbildningssatsningar kommer att vara till stor nytta inför årets planering, konstaterar Peter Aronsson.