Mirjam Ekstedt

Vårdforskare skriver debattartikel om digitala lösningar inom cancerrehabilitering

Kombinerade former av rehabilitering där de fysiska mötena blandas med digitala aktiviteter behöver utvecklas. Det skriver bland annat Mirjam Ekstedt, professor vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap, i en debattartikel från Cancerrehabfondens vetenskapliga råd i tidningen Dagens medicin.

"Vi vill att den utveckling mot digitala lösningar för möten i vården som vi sett under pandemin blir en språngbräda för en nödvändig utveckling som kan ge flera patienter tillgång till cancerrehabilitering.", skriver de fem debattörerna i artikeln.

Läs hela debattartikeln i Dagens medicin.