studenter på campus

Varmt välkommen till Linnéuniversitetet i höst!

Vi hälsar dig välkommen till dina studier på campus eller digitalt. Det kommer att se lite olika ut om du har dina studier digitalt, på plats i våra lokaler eller om du har både och. Information om vad som gäller för just din kurs får du av din program- eller kursansvarig. 

Risken för utbrott av smitta är inte över, vilket innebär att vi fortsätter att vidta vissa försiktighetsåtgärder. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer så som att hålla avstånd, undvika trängsel, stanna hemma vid symptom och testa sig gäller fortsatt, även för dig som är fullt vaccinerad.

Tack för att du tvättar händerna regelbundet, håller avstånd, stannar hemma om du har symptom och testar dig! Tillsammans kan vi stoppa smittspridningen!

På plats i våra lokaler

Vi ska i största möjliga mån fortsätta att hålla avstånd i våra lokaler och undvika trängsel. Folkhälsomyndigheten anger inte längre något fast avstånd som vi ska hålla, och inte heller någon begränsning för antalet deltagare vid universitet, utan här gäller sunt förnuft och eget ansvar. 

Tänk till exempel gärna på att sprida ut er i föreläsningssalarna om det är möjligt, samt undvik trängsel på väg in eller ut ur salar, i korridorer och på andra ställen där det lätt kan bli trängsel. 

Vi har även i höst Securitasvakter på plats i våra korridorer och allmänna utrymmen, för att påminna oss om att hålla avstånd. 

Du som har symptom ska stanna hemma och testa dig

Du som har symptom på covid-19 ska stanna hemma, även om du bara har lindriga symptom. Du ska också testa dig. Detta gäller även dig som är fullt vaccinerad. Testningen är gratis för alla. 

Obs! Provtagningskiten får endast hämtas och lämnas av ett friskt ombud, så har du symptom måste du be någon annan hämta och lämna ditt provtagningskit.

  • Testa dig i Växjö: Du som är student i Växjö, inklusive internationella studenter, hänvisas till Vårdcentralen Teleborg. Ring 0470-58 67 70 för att boka tid för upphämtning av test. 

  • Testa dig i Kalmar: Du som är student i Kalmar bokar via 1177.se. Där väljer du när du hämtar ut provtagningskit för egenprovtagning och på vilket apotek du hämtar det (se lista på 1177.se). Internationella studenter i Kalmar ska kontakta närmaste hälsocentral. 

  • Bor du på någon annan ort, kontakta gå in på 1177.se för att få veta vad som gäller för testning där du bor. 

Meddela din lärare om du har testat positivt för covid-19

Har du testat positivt ska du meddela detta till din lärare eller din kurs- eller programansvariga. Coronaviruset och covid-19 lyder under smittskyddslagen, vilket betyder att du är skyldig att berätta det. 

Om du har eller nyligen har haft undervisning på plats i eller vistats i våra lokaler behöver vi på Linnéuniversitetet samla in information för att få underlag för att fatta beslut om vi – tillfälligt eller mer långsiktigt – behöver ändra studieform eller vid en extraordinär situation stänga ner om det är flera som är smittade.

Det som är viktigt för oss är att få veta om du till exempel har haft nära kontakt med någon annan på universitetet den närmaste tiden före det att du fick symptom. Till nära kontakt räknas dem som du har träffat inomhus under minst 15 minuter de senaste gångna dygnen (48 timmar bakåt i tiden) från det att du fick symptom. Det kan vara studenter, lärare eller andra personer vid universitetet.

Du kan boka tid för vaccination i Kalmar och Växjö

Regionerna i Kalmar och Kronoberg välkomnar dig som vill vaccinera dig mot covid-19. Det gäller både dig som inte har påbörjat din vaccinering och dig som har fått din första dos av vaccinet. 

Vaccinationen mot covid-19 ges i två doser. Du bokar endast tid för den första dosen, tid för andra dosen får du i samband med din vaccination. Du som redan har fått din första dos och nu har flyttat för att börja studera är välkommen att ta din andra dos hos oss. 

Om du någon gång fått så kraftiga allergiska reaktioner att du akut behövt sjukhusvård, ska du inte boka en tid online. Istället uppmanas du kontakta din vård- eller hälsocentral för rådgivning och tidsbokning.

Vaccinationen är kostnadsfri. Kom ihåg att ta med legitimation när du ska vaccineras.

Boka din vaccination i Kalmar län

Ska du boka första dosen vaccin så bokar du din tid för vaccination på 1177.se/Kalmar-lan.

Har du fått första dosen någon annanstans och vill boka dos 2 i Kalmar? 

Ring 0480-844 44 för hjälp med att boka en tid. Berätta vilket vaccin du fått i dos 1 och vilket datum du vaccinerades. Om du fått din första dos utomlands behöver du ha dokumentation som visar detta. 

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte boka din tid online, ring istället 0480-844 44 för att få hjälp att boka en tid för vaccination.

Boka din vaccination i Växjö och Kronobergs län

Ska du boka första dosen vaccin så bokar du din tid för vaccination på 1177.se/kronoberg.

Har du fått första dosen någon annanstans och vill boka dos 2 i Växjö? 

Kontakta en vaccinationsplats via mejl eller telefon. Vaccinationsplatserna hittar du på 1177.se/kronoberg. Berätta vilket vaccin du fått i dos 1 och vilket datum du vaccinerades. Om du fått din första dos utomlands behöver du ha dokumentation som visar detta. 

Kan du inte boka själv kan du få hjälp. Har du språksvårigheter, saknar svenskt personnummer eller har du  svårt att boka tid för vaccination av andra skäl? Ring 0470-58 60 00, vi ringer upp dig inom en vecka.

Vaccinationsbussen kommer till campus i Växjö

Tre torsdagar i september kommer vaccinationsbussen till campus och du kan vaccinera dig utan att boka tid. Den 2, 9 och 16 september kl. 9-14 finns bussen på Pelarplatsen på campus i Växjö och har öppet för drop in. 

Du kan få din första eller andra dos i bussen. Ta alltid med legitimation. 

Har du tagit dos 1 utomlands kan du också ta dos 2 i bussen. Ta då med dokumentation om när du tog din första dos. 

Rapportera händelser som skapar oro med anledning av coronaviruset och covid-19

Du kan rapportera händelser som skapar oro eller som direkt strider mot gällande restriktioner med anledning av coronaviruset och covid-19, och om du vill kan du vara anonym. De uppgifter du lämnar tas om hand av universitetets krisledningsgrupp. 

Mer information

Vi följer fortfarande utvecklingen noggrant, och vi följer även fortsatt Folkhälsomyndighetens, regeringens och andra myndigheters rekommendationer.

Linnéuniversitetet har en sida med information till studenter kring covid-19. Den hittar du här.

Har du frågor eller funderingar på vad som gäller för Linnéuniversitetet kontakta coronainfo@lnu.se.