2021 års Växjökonferens blev helt och hållet digital

Växjökonferensen #33: En likvärdig skola – lika tillgång till lika utbildning

Den rådande pandemin till trots har årets Växjökonferens slagit alla tidigare rekord vad gäller antalet anmälda deltagare: fler än 400 personer från Skellefteå i norr till Lund i söder har visat intresse för årets tema ”En likvärdig skola – lika tillgång till lika utbildning”. Växjökonferensen är ett samarrangemang mellan Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Växjö kommun.

Den första riktigt digitala Växjökonferensen

Normalt brukar Växjökonferensen pågå i ett par dagar och oftast har platsen varit universitetets campus i Växjö men av kända skäl har årets konferensen fått begränsas till ”bara” en dag och dessutom blivit ett helt och hållet ett digitalt evenemang! 

- Huvudtemat i år är ”en likvärdig skola”, men inom detta ryms flera delaspekter, säger Stefan Särnholm Ericsson, utvecklingsledare inom lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet, vilka var för sig är både stora och viktiga.

En sådan aspekt handlar om hur man skapar en god och trygg arbetsmiljö för såväl personal som elever. Flera inslag under dagen berör detta ämne, inte minst presentationen av den s.k. ”Elmemodellen”, som kort kan beskrivas som ett mycket framgångsrikt försök att förändra skolmiljön som gjorts vid Elmeskolan i Älmhult. Resultaten så här långt pekar på att tryggheten ökat betydligt både för lärare och elever, samtidigt som hela den pedagogiska processen har förändrats.

- Väldigt viktigt att Växjökonferensen kan lyfta fram något av de lokala utvecklingsarbeten som faktiskt pågår runt om i landet, säger Stefan Särnholm Ericsson.

Vad är en ”likvärdig” skola?

När detta skrivs pågår alltså Växjökonferensen för fullt - utan tvekan kommer detta bli en fullmatad och händelserik dag. Detta visades redan i den inledande debatten mellan utbildningsminister Anna Ekström, Skolverkets generalsekreterare Peter Fredriksson och generalsekreteraren för Skolinspektionen Helén Ängmo. Under moderatorn Johan Westers ledning gav de var för sig sin syn på vad en ”likvärdig skola” kan vara för någonting – och kanske framförallt varför detta är så viktigt.

Bland annat framhöll Peter Fredriksson att de skillnader vi dag ser i skolan har väldigt mycket med klass och studiesociala förutsättningar att göra, och att fortfarande är det så att elever från studieovana miljöer har svårare i skolan än andra grupper.

Stort intresse för årets tema

Temat för årets konferens har av allt att döma varit väldigt väl valt, ty intresset har varit enormt och antalet anmälda är en bra bit över 400 personer, vilka under återstoden av dagen kommer att få lyssna till en rad intressanta föreläsningar. Bland dessa hittar vi exempelvis kriminologen och genusvetaren Nina Rung som skall ge sin syn på vilka konsekvenserna kan bli om vi inte når målet en jämställd skola, professorn i psykiatri Christian Rück som pratar om barns och ungdomars psykiska hälsa, samt Annika Andersson och Anna Österlund som talar om flerspråkighet i skolan.

Hela programmet för årets Växjökonferens hittar du på vaxjokonferensen.se