trombinmolekyl

Vedertagen sanning om immunförsvaret motbevisas i ny forskning

Att proteinet trombin i koagulationssystemet aktiverar proteinet C5 i immunförsvaret har länge varit en etablerad sanning. Forskning med nya metoder vid bland annat Linnéuniversitetet visar dock att detta normalt inte sker förrän då C5 utsätts för stress, som vid vissa sjukdomstillstånd.

Trombin är ett protein som spelar en viktig roll i processen när blod koagulerar. I en ny studie har forskare undersökt hur trombin interagerar med ett annat viktigt protein, kallat C5, och hur detta kan ge upphov till inflammation. C5 är en del av det så kallade komplementsystemet, en grupp med cirka 40 proteiner som är en del av vårt medfödda immunförsvar.

– Detta har utforskats tidigare, men vi identifierade svagheter i de experiment som gjorts. Därför skapade vi en ny experimentell modell för att studera detta, säger Per Nilsson, docent i immunologi vid Linnéuniversitetet och studiens huvudförfattare.

Studien är central i Per Nilssons forskning som handlar om att förstå hur biomaterial, alltså konstgjorda material som används i kroppen, interagerar med kroppen. Den nya modellen gav resultat som skiljer sig från tidigare studier.

– Vi har sett att trombin kan klyva C5, men att detta inte sker under normala fysiologiska förhållanden. Om C5-proteinet däremot utsätts för stress, som i vissa sjukdomstillstånd, förändras proteinet och kan då bli kluvet av trombin.

– Tidigare trodde man att trombin kunde klyva C5 så fort koagulationsprocessen aktiverades. Så är inte fallet, har vi nu sett. Det krävs alltså en specifik förändring av miljön för att C5 skall kunna bli aktiverat.  

Forskarna är tydliga med att detta är experiment som gjorts i laboratoriemiljö och att det krävs vidare studier i kliniska material, utanför laboratoriet. Upptäckterna är dock ännu en pusselbit i att förstå samspelet mellan koagulationsprocessen och inflammation.

– Detta samspel är involverat i många allvarliga sjukdomstillstånd, såsom sepsis (blodförgiftning) och trauma (fysiska skador). Därför är det viktigt att veta mer om hur samspelet fungerar. Det är även aktuellt när man använder olika typer av biomaterial, avslutar Per Nilsson.

Mer information

Studien bär namnet A Conformational Change of Complement C5 Is Required for Thrombin-Mediated Cleavage, Revealed by a Novel Ex Vivo Human Whole Blood Model Preserving Full Thrombin Activity och har publicerats i The Journal of Immunology i september 2021. Artikeln blev av redaktören utvald till Top Reads, en av tidskriftens mest intressanta publikationer under månaden. Den har genomförts av Linnéuniversitetet i samarbete med flera internationella partner, framför allt Universitetet i Oslo. Vid Linnéuniversitetet har man fokuserat på de mekanistiska studierna.