studenter på campus

Vi välkomnar dig som är student till våra lokaler i höst!

Linnéuniversitetet arbetar för att undervisningen ska ges som planerat när höstterminen startar. För att det ska lyckas behöver utvecklingen för smittspridning och vaccinationer fortsätta i positiv riktning, och samtidigt genomför vi en del försiktighetsåtgärder i våra lokaler.

Du som har sjukdomssymptom ska stanna hemma, även vid lindriga symptom. Vi har alla ett stort eget ansvar när det gäller att hålla avstånd, att inte bidra till klungbildning och att stanna hemma vid symptom. 

Undvik trängsel och större samlingar vid in- och utpassager, i datorsalar, läsesalar och bibliotek. 

Undvik också att vistas flera personer samtidigt i små, trånga utrymmen med bristfällig ventilation.

Vi fortsätter att ha väktare som rör sig i våra lokaler för att påminna om att hålla avstånd samt för att undvika trängsel vid exempelvis in- och utpassage vid föreläsningssalar och tentasalar.

Vi uppmuntrar alla studenter att flytta till respektive ort för att vara en del av studentlivet och lära känna studiekamrater på plats. Viss undervisning kommer att ske digitalt på vissa kurser även under hösten, exempelvis kurser som varit utlysta för de nya internationella studenterna.