Kvinna tar sig för ögonen.

Vill du delta i en studie om förekomsten av digital ögontrötthet?

Vet du att det finns något som kallas digital ögontrötthet? Hjälp oss att ta reda på hur utbrett problemet är i Sverige genom att delta i vår enkätstudie. Det tar 15 min att svara på enkäten.

Användningen av olika typer av bildskärmar har ökat markant de senaste 10 åren. I och med detta uppstår även problem med ögonen och muskler. Dessa problem kallas Digital Ögontrötthet (eng. Digital Eyestrain eller Computer Vision Syndrome).

Med denna enkätstudie vill vi kartlägga och undersöka hur digital ögontrötthet påverkar människor som bor i Sverige. Vi hoppas att vi i framtiden bättre kommer att förstå tillståndet för att kunna ta fram råd och behandlingar för att förebygga detta.

Enkäten tar ca 15 min att genomföra och den finns både på engelska och svenska.

Vi som genomför studien är Oskar Johansson, leg. optiker och universitetsadjunkt, och docent Antonio Macedo. Vi jobbar båda med Optikerprogrammet vid Institutionen för medicin och optometri.

Länk till enkätstudien https://survey.lnu.se/DigitalEyeSwe/sv

Välkommen att delta!

Man som skriver på en laptop och ser ut att kisa med ögonen.