skärmbild av Gerald Midgley från webbinariet

Webbinarium om systemtänkande lockade över 260 deltagare

Vår värld är komplex och osäker, men vårt tänkande om världen är alltför ofta linjärt och strukturerat. Systemtänkande kan bidra till att hantera komplexa problem genom att låta oss kunna se situationen i ett större sammanhang och genom att utforska underliggande strukturer och mentala modeller.

4 mars 2021 höll professor Gerald Midgley, forskare inom systemtänkande, ett webbinarium om Systemtänkande för besvärliga problem. Seminariet, som arrangerades av forskargruppen Linnaeus University Systems Community och Centre for Systems Studies vid University of Hull i England, lockade över 260 deltagare från hela världen, både akademiker och från näringslivet. Det blev mycket uppskattat och resulterade i ett 70-tal mejlkommentarer och blogginlägg.

Systemtänkande är ett område som det forskats om i över 100 år. Det är nu mer aktuellt nu än någonsin tidigare på grund av så kallade wicked problems; envisa och utmanande problem i samhället. Dessa problem inkluderar vanligtvis flera aktörer, olika perspektiv på både problem och potentiella förändringar, konflikter, maktförhållanden och osäkerhet, och behöver vanligtvis hanteras snarare än lösas. Systemtänkande kan bidra till detta genom att hjälpa människor värdera situationen i ett större sammanhang och genom att utforska underliggande strukturer och mentala modeller.

Gerald Midgley är internationell gästprofessor i systemtänkande för hållbarhet vid institutionen för informatik på Linnéuniversitetet, en tjänst som är finansierad av KK-stiftelsen (projektnummer 20190256).