Pussel på jordglob

Vad händer med svensk export 2022? En prognos från Linnéuniversitetet

Med den nuvarande svåra covid-situationen i Europa och runt om i världen, som förväntas vara långt in i 2022, kan vi mycket väl räkna med att e-handeln kommer att fortsätta växa – inte bara i Sverige utan på alla exportmarknader.

Det förutspår professor Per Servais, vid Linnéuniversitetets kunskapsplattform GlobalMind, och fortsätter:

– Detta kommer att leda till att många exporterande företag antar en flerkanalsstrategi för exportmarknader, inklusive försäljning på utländska webbplattformar som till exempel ECPlaza–Global. Men för många företag är detta en riktig djungel nästan lika farlig som corona, men en nödvändighet att kunna navigera. Mitt råd är att använda kunskapen från ALMI eller Handelskammaren för att undvika misstag, säger professorn.

– Forskning om export i norra Europa pekar på det faktum att företagen förväntar sig mer export till Europa och USA, men med störst ökning till Asien (förutom Kina) och Sydamerika, förklarar Per Servais.

– Sammantaget börjar företagen bli mindre optimistiska när det gäller sin framtida export. En av anledningarna till detta är brist på råvaror och komponenter. I vissa länder uppger upp till 40% av företagen att de förlorat exportorder på grund av brist på material. Annars rapporterar många av de exporterande företagen om bristen på kvalificerad personal. I vissa länder rapporterar 35% av de större exporterande företagen om problem med att anställa kvalificerad personal – de finns inte och tyvärr inte heller i Sverige.

– Många av bristerna på material och komponenter beror på den tidigare stängningen av hamnen i Zhouzhuang, Ningbo och förseningar i lasten från Shanghais flygplats. Tillsammans med information om exportrestriktioner, miljöfrågor och andra kvalitetsproblem, börjar många företag leta efter alternativ utanför Asien. Denna förändring av de "globala fabrikerna" kan vara en verklig möjlighet för svenska exportföretag i framtiden, avslutar professor Per Servais.