Daniel Nyberg

– Jag vill bidra med energi och internationell utblick

Professor Daniel Nyberg är en välrenommerad forskare inom organisation och ledarskap. Han är specialiserad i frågor om hållbarhet, ledarskap och demokrati. Han blir nu gästprofessor vid Ekonomihögskolan – för att ytterligare stärka och fördjupa forskning och utbildning inom fakultetetens styrkeområden.

– Min forskning har två överlappande inriktningar: hur företag arbetar med klimatförändringar och hur företag påverkar demokratier, berättar Daniel Nyberg. De är överlappande, eftersom det politiska svaret på bättre klimatpolitik är att stärka demokratin. Min forskning är baserad på intervjuer av företagsledare och politiker. Jag vill förstå hur deras relationer påverkar samhällets syn på klimatförändringar och nationella och internationella diskussioner och lagförslag.

Vilken bakgrund har du?

– Min doktorsavhandling är i organisationsstudier från Melbourne University i Australien. Innan jag flyttade till Melbourne pluggade jag framför allt på Stockholms universitet, men jag har några högskolepoäng från Växjö högskola, som det hette då. Jag bodde någon termin med ett par kompisar ute på Teleborg. Jag är professor i management vid Newcastle University Business School i Australien sedan 2015.

Hur har du kommit i kontakt med Linnéuniversitetet och varför blir du gästprofessor hos oss?

– Jag är ursprungligen från Småland, närmare bestämt Ljungby, så det kändes naturligt att komma ”hem” till Linnéuniversitetet för forskningssamarbeten. Jag känner sedan tidigare några av medarbetarna här, och det är en spännande region att arbeta med.

Fakta – uppdrag

Professor Daniel Nyberg kommer:

  • som forskningsledare bidra och utveckla kunskapsplattformen Ledarskap och organisatorisk förnyelse
  • bidra med paper development workshops för att främja internationalisering och publicering i vetenskapliga tidskrifter
  • agera mentor till ledarskapsforskarna
  • medverka i ansökningar av extern forskningsfinansiering
  • medverka till utveckling av doktorandkurser
  • tillföra ett brett nätverk och många informationskanaler kring vad som är på gång i organisationsforskningsfältet.

Vilka är planerna med din gästprofessur – vad hoppas du kunna bidra med?

– Min roll är huvudsakligen att bidra med forskningsledarskap, både gentemot enskilda forskare och redan etablerade forskningsgrupper och kunskapsplattformar. Framför allt hoppas jag att kunna bidra med energi och internationell utblick. Mina kollegor på Linnéuniversitetet arbetar hårt, så jag hoppas att kunna underlätta lite genom att stötta kollegor och stärka forskningen på Linnéuniversitetet. 

Unik profil

– Daniel Nybergs publikationer är högt rankade och hans unika profil uppfyller väl det vi söker, säger Susanne Ackum, dekan vid Ekonomihögskolan. Det känns verkligen roligt att vi lyckats anställa en gästprofessor med superstarkvalifikationer.

_____

Kontakt

Daniel Nyberg
Mobil: +61 (0)475 894 693
E-post: daniel.nyberg@newcastle.edu.au
Hemsida: www.newcastle.edu.au/profile/daniel-nyberg