Linnéuniversitetet

16,8 miljoner kronor till unik satsning på konstnärlig forskning

Vetenskapsrådet ger 16,8 miljoner kronor under sex år till den nya forskningsmiljön ”Design bortom framsteg: föreställningar om designhistorier och framtider”. Forskningsmiljön är inom konstnärlig forskning och är ett samarbete mellan designforskare från flera lärosäten. Projektledare är Åsa Ståhl, lektor i design vid Linnéuniversitetet.

Design är, och har historiskt varit, nära sammankopplat med industrialisering och framsteg. Den har på så sätt bidragit till en ökad materiell standard för många människor. Men den har också lett till överproduktion, avfall och miljöförstörelse.

En långsiktig och rättvis design

Den nya forskningsmiljön vill utmana denna syn på design. Idén är att undersöka alternativa föreställningar om design, en design bortom framsteg. Forskarna kommer genom historisk forskning, designexperiment och pedagogiska situationer utforska möjligheten att skapa nya föreställningar om en mer långsiktig och rättvis design som är socialt och ekologiskt hållbar.

Ett mål med forskningen är att bygga ny kunskap om hur design kan bära det industriella arvet på ett bättre sätt, genom att utgå från skadade livsmiljöer. Det handlar också om att utveckla de färdigheter och kompetenser som behövs för att designa bortom framsteg, på ett inkluderande och demokratiskt sätt. Till exempel för att påverka designutbildningar.

– Eftersom design påverkar både människors och andra arters välmående är det viktigt att utforska alternativ och bredda designs repertoar. Då kan vi vända bort design från de skadliga effekterna. På så sätt vill den här forskningsmiljön bidra till en större socio-ekologisk rättvisa, säger Åsa Ståhl, projektledare.

Tre experimentella designstudios

Forskningsmiljön kommer att utgöras av tre experimentella designstudios som bygger på varandra. De innefattar en som undersöker och presenterar alternativa designhistorier, en som prövar och utforskar nya designpraktiker och en avslutande med fokus på lärande som iscensätter framtida designskolor.

Vetenskapsrådet har beviljat finansiering av forskningsmiljön för perioden 2022-2027. Gruppen består av fem designforskare från Linnéuniversitetet, Umeå universitet, Malmö universitet och Göteborgs universitet. Utöver utlysning av tjänster på Linnéuniversitetet kommer det också vara internationella samarbeten.

Totalt beviljade Vetenskapsrådet bidrag till två forskningsmiljöer inom konstnärlig forskning, varav Linnéuniversitetets forskningsmiljö är den ena.