William Hogland i talarstolen vid årets eco-tech

25 år med konferensen Eco-Tech för William Hogland

Han liknar det vid en stor familj som träffas vartannat år. Sedan 1997 har miljökonferensen Eco-Tech arrangerats av William Hogland, seniorprofessor i miljöteknik vid Linnéuniversitetet.

När William Hogland blev professor vid dåvarande Högskolan i Kalmar ingick det i uppdraget att främja forskning och undervisning i samarbete med industrin i Östersjöområdet. Han arrangerade Eco-Tech för att samla forskare och företag från de baltiska länderna i frågor om miljöarbete inom vatten- och avfallshantering.

I 25 år har Eco-Tech varit ett stående inslag i Linnéuniversitetets forskning och kunskapsöverföring för en bättre miljö.

Diskussion under konferensen eco-tech 2022
En viktig fråga under Eco-Tech är hur vi kan hitta ny användning för avfall. Laura Ferrans, längst till höger, disputerade vid Linnéuniversitetet i höstas med en avhandling om hållbar användning av muddrade bottensediment.

Göra avfall till en resurs

Årets konferens samlade över 150 deltagare från ett 30-tal länder den 21–23 november. På agendan var allt från avfallsbränder, ett växande problem där det behövs kunskap om både hantering av bränder och bättre metoder för att upptäcka dem i tid, till hantering av avloppsvatten och sanering med hjälp av växter, så kallad fytoremediering.

Avfall och föroreningar är globala utmaningar som kräver samarbete mellan forskning och företagsamhet för att lösas.

– Vår uppgift är att hitta användning för avfall, att göra det till en resurs. Helst ska inget avfall existera, allt ska tillbaka in i den cirkulära ekonomin, säger William Hogland.

invigningen
”Varje konferens inleds med ett framförande från ungdomar i form av sång eller teaterskådespel kring hur de uppfattar våra miljöproblem. Det är främst för våra barn och barnbarns framtid vi håller konferensen”, säger William Hogland. Bilden är från invigningen 2016.

Vattenrening viktigare framöver

Vattenrening är en av vår tids viktigaste miljöfrågor, enligt William Hogland. I Sverige tar vi rent vatten för givet. Här används dricksvatten till långt mer än att dricka, som om det fanns i oändlighet. Framöver efterlyser han sätt att rena och återanvända avloppsvatten mer effektivt.

– För 20 år sedan sa man att vattenfrågan var något som inte drabbade oss i Sverige, men nu har det kommit oss inpå knutarna, säger han och nämner vattenbristen på Öland och i Kalmarregionen som exempel.

– En annan viktig fråga handlar om läkemedelsrester i avloppsvattnet. Våra reningsverk fångar inte upp alla läkemedelsrester och det är en viktig fråga när man utvecklar nya reningsverk.

Som en stor familj

Grunden för Eco-Tech har alltid varit att knyta kontakter i Baltikum och inspirera till samarbete. William Hogland beskriver konferensen som en stor familjehändelse, många deltagare återvänder år efter år.

– Jag har forskarkollegor i både Ukraina och Ryssland och det har skapat problem vid årets konferens. Det har blivit besvärligt huruvida man kan arbeta med varandra när länderna är i konflikt. En professor från Sankt Petersburg har varit med hela tiden sedan 1997, men i år krävdes särskilt tillstånd från universitetet för att låta honom delta. Det slutade med att han spelade in ett tal som vi granskade på förhand. Samtidigt hade vi en professor från Ukraina som deltog på distans.

Framtiden är dock oviss för Eco-Tech. William Hogland går i pension och det är oklart om konferensen kommer att drivas vidare.

Kung Carl xvi Gustaf i samband med Eco-tech 2012

Kungligt besök

William Hogland minns när Kung Carl XVI Gustaf besökte konferensen 2012:

– När kungen skulle besöka soptippen i Moskogen i Kalmar var hans krav att åka buss dit tillsammans med resten av konferensdeltagarna. Vi visade systemet som renar lakvatten, kungen hade många frågor och besöket varade så länge att han höll på att missa flyget. Det var så ont om tid att vi fick kalla på en bil för att köra honom direkt till flygplatsen, men kungen hade bestämt sig för att ta bussen tillbaka också. Jag hejdade honom på väg in i bussen och sa att han måste åka bil för att hinna, varpå han svarade uppgivet ”ingenting får man bestämma själv”.