deltagarna i upptaktsträffen framför Teleborgs slott

32 miljoner till nytt projekt för innovativa pedagogiska och tekniska lösningar för skolan

Bara 4 av 70 projekt som sökte till EU:s nya forskningsprogram Horizon Europe fick bidrag. Ett av dessa är Extending design thinking with emerging digital technologies, som Linnéuniversitetet projektleder. I dagarna samlas 25 personer från sex europeiska länder i Växjö för att starta projektet, som ska hjälpa lärare och elever att hitta rätt i den digitalisering som sker i undervisningen.

– Målet med projektet är att designa och utveckla innovativa pedagogiska och tekniska lösningar som ska användas i skolor i Europa. Lösningarna skapas med hjälp av tekniker som artificiell intelligens, augmented reality (förstärkt verklighet), 3D och virtuella robotar.

Det berättar Marcelo Milrad som är professor i medieteknik vid Linnéuniversitetet och ledare för det nya projektet Extending design thinking with emerging digital technologies. Målet med lösningarna är att kunna hjälpa skolor, lärare och elever att arbeta med de komplexa problem som uppkommer inom ramen för den digitala transformation som utbildningssektorn befinner sig i. Speciellt för projektet är att lösningarna skapas i kombination med en metod som kallas designtänkande.

– Traditionella utvecklingsmetoder bygger på analyser och slutsatser. Designtänkande utgår från ett användarperspektiv och man testar sig fram till lösningar på ett helt annat sätt i processen.

– Linnéuniversitetets forskare kommer att bidra med kunskap kring design och implementering av utbildningsteknologier i projektet. Likaså nya sätt att arbeta med tillämpad artificiell intelligens för att stödja olika processer för inlärning och undervisning i skolan.

Oerhört prestigefyllt

Projektet samlar sju lärosäten och ett småföretag från sex länder – Sverige, Norge, Irland, Belgien, Grekland och England – och sträcker sig över tre år. Till upptaktsmötet för projektet, som äger rum 5–7 september i Växjö, har 25 personer samlats. Projektet har fått omkring 32 miljoner kronor i bidrag, varav 26 miljoner från EU:s forskningsprogram Horizon Europe och 6 miljoner från den engelska regeringen.

– Det var fler än 70 projekt som sökte bidrag inom ramen för det nya programmet Horizon Europe, men bara fyra fick i hela Europa. Det här är oerhört prestigefullt för oss och visar att granskarna tycker att våra tankar och förslag är mycket relevanta för Europa, samt att den vetenskapliga kvaliteten i ansökan var mycket hög, säger Marcelo Milrad.