Händer som håller pusselbitar

4,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för forskning om funktionsnedsättningar

Vetenskapsrådet beviljade forskare inom gruppen Mångfald på arbetsmarknaden 4,5 miljoner kronor för projektet Levnadsvillkor från ungdom till ålderdom för personer med funktionsnedsättningar: En livscykelanalys av yrkesliv, utbildning, hälsa och familj. I projektet deltar Magnus Carlsson, Stefan Eriksson och Dan-Olof Rooth (huvudsökande).