PK

400 miljoner kronor ska satsas på e-hälsa

Region Kalmar län och Linnéuniversitetet har för avsikt att göra en mångmiljonsatsning inom e-hälsoområdet under en tioårsperiod.

Tanken är att få nationellt och internationellt genomslag genom att stärka universitetet inom flera områden när det gäller e-hälsa och att öka förutsättningarna för högkvalitativ vård inom både stad och landsbygd. Ambitionen är även att utveckla samverkan med näringslivet och verka för regional tillväxt.

– På en solid grund av samarbete med regionen kan vi nu ta stora kliv för att bli nationellt centrum för utveckling av e-hälsa med medborgarnytta och god vård för alla vilket också kräver teknik- och affärsutveckling, säger rektor Peter Aronsson, Linnéuniversitetet.

– Det här en viktig satsning för att ytterligare förbereda oss inför framtidens behov och utmaningar inom hälso- och sjukvården. Den borgar för att vi ska fortsätta ligga i framkant när det gäller e-hälsa, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

Avsiktsförklaringen som representanter för Linnéuniversitetet och Region Kalmar län skrev under på tisdagen är grunden för de fortsatta förhandlingarna mellan parterna i syfte att;

  • stärka den lokala plattformen inom e-hälsa där de båda parterna redan verkar tillsammans med länets kommuner, eHealth arena och företagsnätverk,
  • fördjupa samarbetet inom e-hälsa och klinisk information genom att koppla samman olika kunskapsområden som hälso- och sjukvård, teknik/IT och ekonomi/affärsutveckling,
  • stödja strategiska intressen inom e-hälsa i hela länet.

Satsningen kommer att omfatta utbildning, forskning, innovation och kompetensutveckling. Det kan exempelvis handla om olika former av utbildningar inom e-hälsa/klinisk informatik, professurer och forskartjänster, forskarskola inom e-hälsoområdet, delade anställningar och att skapa gemensamma testmiljöer där studenter, forskare, kliniker och IT-professioner kan utforska idéer och utveckla tillsammans.

– Tillsammans med Linnéuniversitet stärker vi vår position inom e-hälsoområdet ytterligare. Det är ett långsiktigt arbete som är bra för hela Kalmar län, säger Angelica Katsanidou, regionstyrelsens ordförande.

– Detta kraftfulla samarbete med Region Kalmar län för en satsning på e-hälsa är också ett bidrag till Sveriges ställning som ledande kunskapsnation och det rimmar väl med vårt samarbete med andra europeiska universitet där välbefinnande är gemensamt tema, säger Kerstin Hermansson, ordförande i universitetsstyrelsen.

Ekonomiskt innebär samarbetet att 400 miljoner kronor ska satsas under en tioårsperiod. 200 miljoner kronor vardera från Region Kalmar län och Linnéuniversitetet under 10 år.

Avsiktsförklaringen är första steget mot ett etablerat samverkansavtal inom e-hälsoområdet.

Mer information

Kontakt

Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet, 0470-76 74 98
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, Region Kalmar län, 0480-841 96
Angelica Katsanidou, regionstyrelsens ordförande, Region Kalmar län, 070-668 84 12

Ulrika Bergström, pressansvarig, Linnéuniversitetet, 070-259 36 29
Rolf Asmundsson, pressekreterare, Region Kalmar län, 0480-847 51