Människor framför en världskarta

Finansieringsmodellens ändamålsenlighet – en studie av Länsstyrelsen i Stockholms län

Ny AES-rapport skriven av Yu Xiang!

Studien genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län. Det initiala uppdraget var att undersöka ändamålsenligheten i statens finansiering av länsstyrelserna, med särskilt fokus på erfarenheter från Stockholms län.

 

>>Rapporten hittas här<<