Människor framför en världskarta

Nytt projekt: (In)equalities in combining academic knowledge work and care responsibilities

Ett spännande projekt av Kirsi-Mari Kallio!

Projektet syftar till att bygga en förståelse för hur prestationspress påverkar karriären för kunskapsarbetare i akademin för individer med olika familjesituationer, särskilt de som vill skaffa barn och de som inte kan (eller väljer att inte) skaffa barn.

Fenomenet studeras genom att fokusera på kunskapsarbetare inom akademin, men resultaten förväntas att spegla erfarenheter av omsorgsansvar även inom andra kunskapsintensiva och konkurrensutsatta områden där det finns höga prestationskrav. Projektets resultat kommer att bidra till att förstå utmaningar och möjligheter med att kombinera föräldraskap med kunskapsarbete och kommer att bidra till att skapa mer rättvisa policyer och praxis på både organisatorisk och samhällelig nivå. 

 

>>Länk till projektet hittas här! <<