Barn som läser

Aktuell forskning och höstens aktiviteter inom barns och ungdomars litteratur, språkutveckling och lärande

Linnéuniversitetets forskargrupp CHILLL, Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning presenterar höstens aktiviteter och aktuell forskning inom barns och ungdomars litteratur, språkutveckling och lärande.

Forskningen inom CHILLL handlar om litteratur och film för olika åldrar, samt aktualiserar olika perspektiv på ungas lärande. Inom forskargruppen finns kompetens om barns och ungdomars formella och informella lärande samt om ungas lärande inom olika arenor – hemmet, biblioteket, museet, skolan – och genom olika medier.

Medlemmarna i CHILLL undervisar i stor utsträckning om barn- och ungdomskultur samt ungas lärande. Söktrycket på de reguljära kurserna som fokuserar på detta område är högt och detta gäller även för de sommarkurser som är inriktade på exempelvis Astrid Lindgrens verk och barn- och ungdomslitteratur.

Forskargruppen CHILLL, höstens aktiviteter

6 oktober kl. 18.00–19.00: Digitalt författarbesök med Mats Söderlund
Målgrupp: Forskare, studenter i kreativt skrivande, lärarstudenter, studenter i barn- och ungdomslitteratur, aktiva lärare, bibliotekarier, författare, en intresserad allmänhet. ”Vad kommer först, karaktärerna eller plotten?” Vad är det som gör en fantasybok läsvärd? Mats Söderlund berättar om arbetet med klimat-fantasy-trilogin Ättlingarna, hur man kan arbeta med karaktärer och hur karaktärerna arbetar med dig.
Anmälan via denna länk

11 oktober kl. 13.30–16.00: Hybridseminarium F3059 och Zoom
Gäst: Anna Lyngfelt, professor i ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet, föreläser utifrån rubriken ”Hållbarhet, bildning och svenskämnets berättelser”.
Meddela deltagande till malin.alkestrand@lnu.se

1 november kl. 9.00–12.00: Studiedag via Zoom: ”Läsglädje för alla – oavsett förutsättningar”, digitalt arrangemang med Myndigheten för tillgängliga medier där CHILLL är samarrangör.
Anmälan via denna länk

7 november kl. 18.00–20.30: digital kväll via Zoom: ”L. M. Montgomery och nyöversättningen av Anne på Grönkulla”
Ett CHILLL-arrangemang där Svenska barnboksinstitutet är medarrangörer. Målgrupp: forskare, studenter i kreativt skrivande, lärarstudenter, studenter i barn- och ungdomslitteratur, aktiva lärare, bibliotekarier, författare, en intresserad allmänhet.
Anmälan via denna länk

15 november kl. 9.00–16.00: Onlinesymposium, ”Materiella perspektiv på Astrid Lindgren”
Arrangeras av Svenska barnboksinstitutet, CHILLL och Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet.
Målgrupp: en intresserad allmänhet (som exempelvis studenter i barn- och ungdomslitteratur, lärarstudenter, aktiva lärare, bibliotekarier).
Läs mer om dagens program
Anmälan via denna länk

22 november kl. 13.15–16.00: Hybridseminarium Fe3059 och Zoom
Gäst: Beatrice M. G. Reed, postdoktor vid Høgskolen på Vestlandet, Norge, föreläser digitalt om ett pågående forskningsprojekt om representationen av växter i skandinaviska bilderböcker för barn från 1900 till i dag.
Meddela deltagande till malin.alkestrand@lnu.se

23 november kl. 18.00–20.30 och 24 november kl. 18.00–20.30: Digitala inspirationskvällar om kreativt skrivande
Detta är ett samarrangemang med Högskolan Kristianstad och Jönköping University samt Dyslexiförbundet.
Föreläsare: fyra författare delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta med författarbesök i skolan och kreativt skrivande.
Målgrupp: forskare, studenter i kreativt skrivande, lärarstudenter, studenter i barn- och ungdomslitteratur, aktiva lärare, bibliotekarier, författare, en intresserad allmänhet.
Anmälan via denna länk

Kommande forskning

  • Kommande girlhood-nummer i tidskriften Barnboken utifrån girlhood-konferens 2020 (Maria Nilson & Malin Alkestrand). Ett antal artiklar finns redan tillgängliga på Barnboken. Resten kommer innan året är slut.
  • Kommande flickboksantologi på Makadam med inspiration från girlhood-konferens 2020 (Redaktörer: Corina Löwe & Helene Ehriander).