Yrkeslärare hösten 2022

Aktuellt för yrkeslärare hösten 2022

Det händer mycket inom Linnéuniversitetets yrkeslärarutbildning under hösten 2022. Programrådet för yrkeslärarexamen har etablerade samarbeten inom många branscher i regionen och behovet av yrkeslärare är fortsatt stort.

Nytt omställningsstöd från CSN underlättar studier till yrkeslärare!

Många av våra yrkeslärarstudenter arbetar redan som yrkeslärare när de påbörjar sina studier. Nu finns det ett omställningsstöd från CSN, som är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet som vill vidareutveckla sig eller byta spår. Omställnings­studiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av lönen, upp till ett maxbelopp, dels av ett lån som man kan fylla på med om man vill. Omställningsstödet gäller för studier som påbörjas från och med 1 januari 2023.
Läs mer om omställningsstödet från CSN

Statsbidrag för yrkeslärare

För de som redan arbetar som yrkeslärare vill vi passa på att påminna om det statsbidrag som huvudmän kan söka för att läraren under sina studier ska kunna minska sin arbetstid. Det kan också ersätta resor för läraren under utbildningen. Statsbidraget är en bra möjlighet för att yrkeslärarstudenter ska få bra förutsättningar för sina studier.
Läs mer om statsbidrag för yrkeslärare

Yrkesdidaktisk seminarieserie hösten 2022

Under hösten genomförs yrkesdidaktiska seminarier som är en del i att utveckla yrkeslärarstudenternas utbildningsmiljö. Deltagande sker på plats eller via Zoom. Länk till Zoom meddelas vid anmälan.
Seminarieserien är öppen för alla!
Varmt välkommen att anmäla dig till Eva Klope eva.klope@lnu.se  

  • Tisdag 11 oktober kl. 13.15-15.00 Kalmar: Cu7002.
    Historiska perspektiv på yrkesutbildning. Åsa Broberg, Stockholms universitet och Daniel Alvunger, Linnéuniversitetet.

  • Tisdag 8 november kl. 14.00-16.00 Kalmar: Ra4151 Växjö: Fg207 hus F. Demokratiska perspektiv på yrkesutbildning. Per-Åke Rosvall, Umeå universitet och Linnéuniversitetet. Detta tillfälle organiseras av forskningsmiljön PEPP vid Linnéuniversitetet.

  • Tisdag 13 december kl. 13.15-15.00 Kalmar: Ra4151.
    Genusteoretiska perspektiv på yrkesutbildning. Maria Hedlin, Linnéuniversitetet och Eva Klope, Linnéuniversitetet.

Yrkeslärarkonferens den 17 november 2022

Årligen sedan 2012 arrangeras under november månad Yrkeslärarkonferensen, en konferens som tar upp aktuella frågor för yrkeslärare. Temat är ”Se varje individ – möt eleven i skolan och på APL”.
Yrkeslärarkonferensen äger rum torsdagen den 17 november

Nätverk för yrkeslärare

Nätverket för yrkeslärare har funnits sedan 2012 och är en mötesplats där yrkeslärare tillsammans med universitetet kan diskutera frågor som är specifika för gruppen yrkeslärare. Det handlar exempelvis om frågor som kan kopplas till tyst kunskap, yrkeskunnande och hur detta kan synliggöras och hanteras i mötet mellan lärare och elev.
Läs mer om nätverket för yrkeslärare. Nya deltagare är varmt välkomna!