Nyheter våren 2022 för yrkeslärare

Aktuellt för yrkeslärare våren 2022

Det händer mycket inom Linnéuniversitetets yrkeslärarutbildning under 2022. Programrådet för yrkeslärarexamen har etablerade samarbeten inom många branscher i regionen och behovet av yrkeslärare är fortsatt stort.

Yrkeslärarprogrammet, start hösten 2022

Regeringen har satsat extra medel för att bygga ut landets yrkeslärarutbildningar eftersom det är stor brist på behöriga yrkeslärare. För att det ska kunna uppnås behöver vi fler studenter. World skills är en nationell organisation som arbetar mycket med att marknadsföra yrkesutbildningar och att få fler att bli yrkeslärare. De har även en podd som syftar till att öka intresset för att bli yrkeslärare. Där kan du bland annat lyssna till ett avsnitt där Linnéuniversitetets programansvariga Viktoria Grahn Johansson medverkar.
Lyssna på poddserien

Ansök senaste den 19 april till höstens yrkeslärarprogram

Ny master i yrkeskunnande och pedagogik

Hösten 2022 startar den nya mastern för yrkeslärare inom Lärosäten Syd.
Utbildningen är en unik möjlighet skapad just för yrkeslärare som vill fördjupa sig inom yrkeskunnande och pedagogik. Linnéuniversitetet ingår tillsammans med Malmö universitet och Högskolan Kristianstad i en särskild regeringssatsning för kompetensförsörjning av yrkeslärarprogrammet gällande yrkesdidaktisk och professionsinriktad kompetens.

Ansökan öppnar den 15 mars och utbildningen ansöks via Malmö universitet.
Läs mer och sprid gärna informationen

Yrkes-SM

I år anordnas Yrkes-SM, som är Sveriges största satsningför att uppmärksamma och öka intresset för yrkesutbildningar, i Växjö den 10–12 maj. Yrkes-SM anordnas av World Skills Sweden som är ett samarbete mellan blant annat Svenskt Näringsliv, LO och Skolverket och Utbildningsdepartementet samt branschorganisationer.

Lärarstudenter kommer att finnas på plats i Linnéuniversitetets monter. Det är fritt inträde och öppet för alla.
Läs mer om Yrkes-SM

I samband med Yrkes-SM utses årets yrkeslärare i Kronoberg

Yrkesdidaktisk seminarieserie våren 2022

Under våren genomförs yrkesdidaktiska seminarier som är en del i att utveckla yrkeslärarstudenternas utbildningsmiljö. Mer information publiceras under våren.

28 februari: Sara Hultqvist presenterar en studie om kommunikation och språk i vård- och omsorgsutbildning på Komvux.

14 mars: Sofi Krantz presenterar sitt pågående avhandlingsarbete som undersöker socialisering på ett fordonsprogram.

12 april: Annelie Ekelin och Anders Ingwald presenterar två forskningsprojekt som handlar om yrkesdidaktiska val i samband med begreppsintroduktioner respektive yrkeslärares hantering av yrkeskultur och yrkespraxis.

23 maj: Maria Hedlin och Eva Klope presenterar två forskningsprojekt som handlar om yrkeselevers uppfattningar av sexuella trakasserier från kunder eller vård och- omsorgstagare samt vilken roll yrkesutbildning har spelat för dessa uppfattningar.

Seminarieserien är öppen för alla!
Varmt välkommen att anmäla dig till Eva Klope eva.klope@lnu.se  

Yrkeslärarkonferens den 17 november 2022

Årligen sedan 2012 arrangeras under november månad Yrkeslärarkonferensen, en konferens som tar upp aktuella frågor för yrkeslärare. Boka gärna datumet redan nu. Vi uppdaterar med mer information om innehållet under våren.

Nätverk för yrkeslärare

Nätverket för yrkeslärare har funnits sedan 2012 och är en mötesplats där yrkeslärare tillsammans med universitetet kan diskutera frågor som är specifika för gruppen yrkeslärare. Det handlar exempelvis om frågor som kan kopplas till tyst kunskap, yrkeskunnande och hur detta kan synliggöras och hanteras i mötet mellan lärare och elev.
Läs mer om nätverket för yrkeslärare. Nya deltagare är varmt välkomna!