Bilder på yrkeslärare

Aktuellt från Linnéuniversitetets yrkeslärarutbildning, maj 2022

På fler platser än vanligt syns och diskuteras vikten av yrkesutbildning. Yrkes-SM avgjordes i Växjö förra veckan. Linnéuniversitetets yrkeslärarutbildning har fått omdömet ”hög kvalitet” och dessutom ses ett högt söktryck inför höstens utbildningar.

Vinnare i Yrkes-SM 2022 har korats

Under tre dagar, mellan 10–12 maj, visade över 170 av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar upp sina färdigheter i 30 olika yrken inom teknik, design, bygg, hantverk, industri, IT och service. Årets evenemang slog även publikrekord med flest besökare någonsin i Yrkes-SM:s historia. Hela 22 403 åskådare tog sig till Arenastaden i Växjö för att följa tävlingarna.

Dessutom var skolminister Lina Axelsson Kihlblom på plats och invigde mästerskapet. Prins Carl Philip besökte också Arenastaden och hans besök inleddes på Epic Innovation & Technology Center på Linnéuniversitetets campus, där industribranschen genomförde sina tävlingar.

I samband med Yrkes-SM offentliggjordes vilka som är årets yrkeslärare i Kronobergs län. Det är ett pris instiftat för att uppmärksamma engagemang och insatser av yrkeslärarkåren. Vinnarna är Ellinor Rydman, lärare på barn- och fritidsprogrammet på Teknikum och Glenn Andersson, lärare på industritekniska programmet på Kungsmad och som är före detta yrkeslärarstudent från Linnéuniversitetet.
Mer information om Yrkes-SM

Linnéuniversitetets yrkeslärarutbildning får omdömet hög kvalitet och söktrycket ökar

Den 11 maj kom besked om att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att ge det samlade omdömet hög kvalitet för utbildning som leder till yrkeslärarexamen vid Linnéuniversitet.

”Det är mycket glädjande att UKÄ bedömer att vårt förbättringsarbete och de åtgärder som framgår i åtgärdsredovisningen är tillfyllestgörande!” - Nu fortsätter arbetet med att implementera åtgärderna på kurs- och programnivå.
För frågor om granskningen kontakta Eva Klope, programrådsledare, eva.klope@lnu.se

En annan god nyhet är att yrkeslärarprogrammet vid Linnéuniversitetet har ovanligt många sökande i år. Ansökningarna har ökat med 42 % i förhållande till 2021. Nationellt har ansökningarna till yrkeslärarprogrammen minskat med 10 %.

Yrkesdidaktiska seminarier

Under våren har det genomförts yrkesdidaktiska seminarier som är en del i att utveckla yrkeslärarstudenternas utbildningsmiljö. Vårens avslutande träff äger rum den 23 maj: Maria Hedlin och Eva Klope presenterar två forskningsprojekt som handlar om yrkeselevers uppfattningar av sexuella trakasserier från kunder eller vård och- omsorgstagare samt vilken roll yrkesutbildning har spelat för dessa uppfattningar.

Seminarieserien är öppen för alla!
Varmt välkommen att anmäla dig till Eva, eva.klope@lnu.se  

Yrkeslärarkonferens den 17 november 2022

Årligen sedan 2012 arrangeras under november månad Yrkeslärarkonferensen, en konferens som tar upp aktuella frågor för yrkeslärare. Boka gärna datumet redan nu.

Nätverk för yrkeslärare

Nätverket för yrkeslärare är en mötesplats där yrkeslärare tillsammans med universitetet kan diskutera frågor som är specifika för gruppen yrkeslärare. Det handlar exempelvis om frågor som kan kopplas till tyst kunskap, yrkeskunnande och hur detta kan synliggöras och hanteras i mötet mellan lärare och elev.
Läs mer om nätverket för yrkeslärare. Nya deltagare är varmt välkomna!

Mer information

Vill du veta mer om vad som händer kopplat till Linnéuniversitetets yrkeslärarutbildning? Hör gärna av er till:
eva.klope@lnu.se, programrådsledare.
viktoria.johansson@lnu.se, programansvarig och ansvarig för nätverket för yrkeslärare.