Tekniska verktyg

Inspirationsdag: Alla dessa tekniska yrkestitlar – vad innebär de egentligen?

Den 8 mars bjöd fakulteten för teknik in studie- och yrkesvägledare, lärare på gymnasier och högstadier och övriga intresserade till en informations- och inspirationsdag som handlade om tekniska yrkestitlar.

På den internationella kvinnodagen den 8 mars, presenterades och diskuterades teknik- och ingenjörsområdet, yrkestitlar och tekniska utbildningar. Renhållningsingenjör, Java backend-utvecklare, ILS-konsult: hur blir man det och vad arbetar man med då?

Linnéuniversitetet vill sprida information både till kvinnor och män om tekniska utbildningar som leder till stora möjligheter inom flera olika branscher. Dagen bestod av presentationer från det lokala näringslivet och från programansvariga vid Linnéuniversitetet.

Stora möjligheter för nyexaminerade att anställas inom flera olika tekniska yrken

Dagen inleddes med information om IT-branschen. Tobias Andersson-Gidlund, programansvarig för Programvaruteknik, berättade om kopplingar mellan utbildningar och yrkeslivet. Nadya Mouwafak Ghassan, ansvarig för approduktion på Colix System, och Lynette Pagden, lösningsarkitekt på IKEA, delade med sig av sina erfarenheter och hur deras arbetsdagar ser ut. 

Dagen förtsattes med matematik som är grundläggande inom tekniska utbildningar. Karl-Olof Lindahl, programansvarig för Civilingenjör i teknisk matematik, berättade om vikten av matematik på ingenjörsutbildningar och varför matematikintensiv och teknisk utbildning är högst relevant för kvinnor. Rasmus Windblixt gav en väldigt inspirerande presentation om matematikens betydelse i sitt arbete som Analytics-konsult och Teamchef på Capgemini Insights & Data. 

Det sista blocket handlade om ingenjörsutbildningar. Ann-Charlotte Larsson, professor och vicerektor, delade med sig av personliga erfarenheter och om ingenjörsutbildningar vid Linnéuniversitetet. Frida Jönsson, projektledare på Volvo CE, och fd. student i industriell ekonomi, berättade om sin utbildningsresa och om ingenjörsyrket. 

Presentationerna inspirerade till engagerade samtal och frågeställningar både bland externa och interna studie- och yrkesvägledare samt övriga deltagare. I diskussionerna framkom önskemål om fler liknande inspirationsdagar för målgruppen. Studie- och yrkesvägledare är viktiga för att hitta rätt i utbildningsdjungeln!

Man hör ofta:
”Man måste vara jättebra på fysik, teknik och matte för att läsa till ingenjör.”
– Nej. Jag brukar säga att du behöver inte vara bra på matte och fysik när du börjar ingenjörsutbildningen. Poängen med utbildningen är ju att du ska bli bra på det. Citat från civilingenjören Antonia Dåderman, som blev utsedd till Female Leader Engineer 2019, en utmärkelse som årligen tilldelas en kvinnlig civilingenjörsstudent som utmärker sig i sitt sätt att leda människor.

Tobias Andersson Gidlund föreläser
Tobias Andersson-Gidlund berättade om IT-branschen om IT-utbildningar på Linnéuniversitetet.
Föregående bild Nästa bild
Ann-Charlotte Larsson föreläser
Ann-Charlotte Larsson, professor och vicerektor, delade med sig av personliga erfarenheter och pratade om ingenjörsutbildningar vid Linnéuniversitetet
Föregående bild Nästa bild
Nadya Mouwafak Ghassan föreläser
Nadya Mouwafak Ghassan delade med sig av sina erfarenheter som ansvarig för approduktion på Colix System och som tidigare student.
Föregående bild Nästa bild

Kontakt

Hör av er till fakulteten för teknik om ni vill veta mer om utbildningsutbud och om skolsamverkan inom teknik, naturvetenskap och matematik. Kanske finns det även önskemål om studiebesök eller prao-platser!

Alla som är intresserade av området får gärna höra av sig till Nätverket för lärare i naturvetenskap och teknik (NOT-nät).
Läs mer om NOT-nät

Via länken nedan presenteras verksamheten TeMa Linné. Här samlas möjligheter, riktade mot skolan, som fakulteten för teknik erbjuder. Det handlar om nätverksarbete, kompetensutveckling, konferenser, elevaktiviteter och en del annat. Allt med syftet att stimulera intresset och öka kompetensen inom matematik, naturvetenskap, teknik och utbildningsteknologi samt yrkeslärares arbete.
Läs mer om TeMa Linné