Erik alumn från Linnéuniversitetet

Alumnreportage: Erik jobbar som lärare

Erik flyttade från Stockholm till Växjö för att läsa ämneslärarprogrammet med ingång samhällskunskap och historia. Idag arbetar han som lärare på Finnvedens Gymnasium i Värnamo.

– Som lärare i samhällskunskap finns det nästan alltid något nytt att ta med sig i undervisningen vilket gör att jag behöver hålla mig uppdaterad på vad som sker i omvärlden. Jag lär mig massor med nya saker när jag arbetar eftersom jag behöver läsa på mycket om olika ämnesområden, säger Erik.

En vanlig dag på jobbet innebär en hel del undervisning, rättningar, planering och möten. Mycket tid går åt till att diskutera kring olika lektionsupplägg med kollegor berättar Erik. Under utbildningen fick han goda ämneskunskaper som han har nytta av i sitt arbete.

– Att undervisa är något jag tycker är väldigt roligt och det är spännande att se hur eleverna utvecklas under gymnasietiden, både kunskapsmässigt och som människor, menar Erik.

Förutom att utbildningen gav honom fördjupade kunskaper i samhällskunskap och historia fick han också vänner för livet. Ett tips som han vill ge till den som funderar på att läsa till lärare är:

– Plugga stenhårt, lär dig ämnena riktigt ordentligt och lyssna på erfarna och duktiga lärare när du är ute på praktik. Hitta några kompisar att plugga med, det gör studierna mycket roligare. Då du kommer plugga i fem år är det bra att ha ett roligt studentliv.

Till dig som ska börja jobba som lärare vill Erik skicka med följande:

– Ha rimliga krav på dig själv i början, försök att släppa prestigen och lyssna på erfarna och duktiga kollegor. Satsa även på att bygga upp goda relationer med dina elever och kollegor, det kommer att ge utdelning i längden, avslutar Erik.