Fatma

Alumnreportage: Fatma drog i gång kampanjen Speak-Out Against Harassment

Fatma startade kampanjen Speak-Out Against Harassment för att lyfta upp det utbredda problemet med trakasserier i Sudan. Fatma är alumn från masterprogrammet Internationella affärer vid Linnéuniversitetet.

– Jag växte upp i Sudan, i ett strikt patriarkalt samhälle. Genom kampanjen ville jag utmana detta för att påminna såväl mig själv som andra kvinnor om att det vi utsätts för inte är ok, samt skapa ett rum där innebörden och påverkan av dessa trakasserier kan förstås, berättar Fatma.

Allt började när Fatma blev trakasserad på sin examensceremoni och sedan skrev om sin upplevelse, ilskan och sorgen i en blogg.

– Min text fick mycket uppmärksamhet på nätet. Jag fick ett överväldigande stöd, men också hat riktat direkt mot mig för att jag vågade berätta öppet om det här problemet. Jag valde dock att fortsätta och med hjälp av vänner tog jag fram ett flygblad och skapade konton på Twitter och Facebook för att lansera en social kampanj, forsätter Fatma.

När kampanjen väl dragit igång var det många kvinnor som hörde av sig via e-post och textmeddelande på sociala medier för att dela med sig av sina erfarenheter.

– Innan den här kampanjen drog i gång så fanns det inget forum där kvinnor kunde samlas och göra sina röster hörda, i alla fall inte så vitt jag vet. Jag ville att den här kampanjen skulle bidra med ett tryggt rum där kvinnor kan dela sina erfarenheter – en tillflyktsort där de kan uppleva en känsla av gemenskap bland andra kvinnor, förklarar Fatma.

Fatma insåg också att många män i hennes samhälle inte förstod den djupare påverkan som sexuella trakasserier har, och att det i själva verket är en mycket större fråga rotad i makt, kontroll och kvinnohat.

Jag intervjuade kvinnor i olika livssituationer, i olika faser av privatliv och yrkesliv, och alla hade de en sak gemensamt: en önskan om att orättvisorna ska upphöra, berättar Fatma.

Kampanjen bestod av två olika delar. Huvuddelen var en blogg där kvinnors erfarenheter publicerades och den andra delen var en sociala medier-plattform för att engagera online-samhället, där personer delade med sig av sina tankar och åsikter.

– Jag hade tur som fick hjälp av en vän. Jag skulle vilja tacka honom. Inte bara för den hjälp jag har fått utan även för att han har deltagit och aktivt lyssnat till de kvinnor som har anförtrott sig åt honom med sina erfarenheter. Jag är av uppfattningen att social förändring bara är möjlig om alla medlemmar i ett samhälle gör gemensam sak, och jag uppskattar att han var en av de män som hjälpte till att driva på för förändring, fortsätter Fatma.

Fatma studerade Internationella affärer vid Linnéuniversitetet. Idag gör hon praktik på FN-organet Food and Agriculture Organization (FAO).

– Min tid på masterprogrammet gjorde mig mer trygg i mina färdigheter vad gäller skrivande och forskning. En viktig sak jag lärde mig under studierna var att bedriva vetenskapliga studier och skriva evidensbaserade artiklar. När jag drog i gång kampanjen för fem år sedan hade jag bara min vision, men idag kan jag gå in i ett rum och ta upp sociala frågor med den självsäkerhet och kunskap som kommer av att ha forskning som stödjer en, avslutar Fatma.

Flyers från campus
Flyers från Speak-Out Against Harassment på olika campus i Sudan